Už příliš dlouho ztichlá je zvonička kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové hoře. Chybí v ní zvon. Přišla o něj v obou světových válkách. Díky nadšencům, zejména Daliboru Uhlířovi a Věře Petrovičové, kteří se o areál starají ve spolupráci s městem a vikariátem, se snad zvon již v příštím roce do zvoničky vrátí.

„Zvon vyrobí zvonařství v Soběslavi,“ prozradil Dalibor Uhlíř. „Mohl by být hotový do konce června.“

K tomu je ale třeba na výrobu zvonu a jeho zavěšení sehnat prostředky. Vítáni jsou tedy všichni mecenáši s jakoukoliv částkou. Složenky s číslem účtu jsou k dispozici v kostele sv. Víta a v kapli na Křížové hoře, kde se ve čtvrtek od 15 hodin koná benefiční koncert právě na pořízení zvonu.

„Po vyhotovení bude zvon vystaven v kapli či v ambitu areálu až do podzimu, kdy 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže bude při mši vysvěcen,“ říká Dalibor Uhlíř. „Během mše pak bude zvon instalován do zvoničky tak, aby až budou lidé z kaple vycházet, poprvé zazvonil.“

Osud zvonu, jak šel čas:
Kaple byla vysvěcena na svátek Povýšení sv. Kříže 14. září roku 1710. Tehdy se poprvé rozezněl zvon ve zvoničce.
Zvon byl poprvé zrekvírován během 1. světové války.
Nový zvon opatřila Terezie Schwarzenbergová.
Zvon byl však znovu zrekvírován za 2. svět. války.