Rekonstrukce mostu 121-007 přes řeku Vltavu by měla začít letos na jaře. V současné době se vybírá zhotovitel, jak potvrdila za Krajský úřad Jihočeského kraje mluvčí Hana Brožková. „Zahájení stavby se pravděpodobně posune z původně plánovaného března na duben,“ informovala s tím, že přesný termín vyplyne z chystaného jednání. Koordinační schůzka zástupců Jihočeského kraje a Správy železnic týkající se termínů oprav mostů Zvíkovského a železničního u Červené nad Vltavou by se měla uskutečnit v únoru či březnu, až bude vybraný zhotovitel.

Oprava čtyřpolového železobetonového mostu dvoukomorové nosné konstrukce bude spočívat v provedení nových úložných prahů a závěrných zídek, nových říms, z nichž v pravé budou chráničky pro sítě technického vybavení CETIN. „Udělají se nové spádové desky na mostě, nové vozovkové živičné souvrství, nové hydroizolace, odvodňovače, přechodové oblasti a vymění se mostní závěry, hrncová ložiska na opěrách mostu či mostní zábradlí se svislou výplní,“ vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Hana Brožková a pokračovala, že v plánu je též sanace komor včetně kovových deviátorů, osvětlení, lokální sanace konstrukce dle závěrů diagnostického průzkumu, doplnění svodidel na mostě a revizního schodiště u obou opěr s doplněním skluzů pro odvodnění mostu. Součástí akce bude i nutná úprava vozovky v předpolích mostu.

Předpokládaná doba opravy a s tím spojené uzavírky komunikace je 180 dní. Pokud jde o náklady, odhadují se na téměř 160 milionů korun včetně DPH.

Objízdná trasa mezi obcemi Mirotice - Milevsko je navržena po komunikaci I/4 a I/19. Objízdná trasa mezi obcemi Zvíkovské Podhradí a Milevsko je navržena přes obce Záhoří a Bernartice. Vše bude přesně značeno.