Název výstavy „Pod hlubinami snů a za hranicemi fantazie“ napovídá, že jde o barevnou cestu sněním, plnou živých soch a tance, ochutnávku z výtvarné kuchyně všech možných výtvarných technik, zvuků a chutí dle představivosti každého z návštěvníků. Jak říká ředitelka ZUŠ Otakara Ševčíka Jindřiška Kudrlová, každý návštěvník prožije několik okamžiků surrealistického odpoutání od starostí dle vlastní představivosti, jak jen si bude přát. „Že se jedná o pohádkovou podívanou, vás přesvědčí dokonce i otec mnoha pohádek, autor a režisér Zdeněk Troška osobně, který zahájil vernisáž a v rámci této multimediální akce předal keramickou plastiku „Múzy“, kterou jako dar pro krajský úřad v Českých Budějovicích vytvořil učitel Michal Jakeš,“ doplňuje ředitelka ZUŠ.

Pod hlubinami snů a za hranicemi fantazie. Výstava prací žáků písecké ZUŠ Otakara Ševčíka zaplnila budovu krajského úřadu v Budějovicích.Pod hlubinami snů a za hranicemi fantazie. Výstava prací žáků písecké ZUŠ Otakara Ševčíka zaplnila budovu krajského úřadu v Budějovicích.Zdroj: Deník/Markéta Trubková

Při přípravě výstavy byly použity nekonvenční umělecké metody, které jsou dosud málo používané, ale mají ohromný potenciál do budoucna. „Experimentování s těmito technikami a novými materiály nás velmi inspirovalo, nutilo nás přemýšlet o nových způsobech práce. Našim cílem bylo vdechnout do tvůrčího procesu život a opravdu se nám podařilo přivést naše díla k životu způsobem, který jsme si na začátku naší tvorby ani nedovedli představit,“ popisuje ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

Pod hlubinami snů a za hranicemi fantazie. Výstava prací žáků písecké ZUŠ Otakara Ševčíka zaplnila budovu krajského úřadu v Budějovicích.Pod hlubinami snů a za hranicemi fantazie. Výstava prací žáků písecké ZUŠ Otakara Ševčíka zaplnila budovu krajského úřadu v Budějovicích.Zdroj: Deník/Markéta Trubková

Jak zaznělo na vernisáži, práce na výstavě byla zdrojem radosti a kreativity. Důležitým přesahem pro žáky ale bylo vyjádření pocitů a myšlenek skrze uměleckou tvorbu. „Dalším důležitým přesahem tohoto projektu byla spolupráce a komunikace v týmu. Každý z nás, učitelé i žáci, přispěli svými nápady a dovednostmi k celkovému úspěchu projektu. Společně jsme překonávali překážky a objevovali nové možnosti, což nás velmi obohatilo a žáky jednotlivých oborů propojilo a stmelilo. Práce na výstavě nás obohatila nejen jako umělce, ale také jako jednotlivce. Jsme vděční za tuto příležitost a těšíme se, že můžeme sdílet svou tvorbu s ostatními a inspirovat je k objevování vlastní kreativity a fantazie,“ uzavírá ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

Zdroj: ZUŠ Otakara Ševčíka Písek