sobota 10. a neděle 11. srpna

od 8 do 10.30 hodin

MUDr. Petr Pumpr

Drlíčov 156, Písek

tel. 602 330 017