Stejně jako v okresním kole, ošetřovali zde žáci namaskovaná poranění na čtyřech stanovištích (pokousání psem, podřezané žíly, popáleniny a otevřená zlomenina holenní kosti, bezvědomí),dále absolvovali stanoviště obvazové techniky a stanoviště transportu zraněného. Stanoviště, které připravili hasiči, bylo nesoutěžní. Zde si žáci mohli oddechnout a zopakovat si znalosti z požární ochrany. Po skončení soutěže jsme si dali výborný oběd v restauraci Hotelu Knížecí rybník, který nám hradil ČČK. Poté jsme ještě shlédli ukázku cvičení psa Policie ČR. Vyhlášení výsledků ve 14,30 jsme se nemohli ani dočkat. Pořád jsme přemýšleli, na jakém místě se ocitneme, když jsme z celkových 680 bodů ztratili pouhých 10. Vyhlašování probíhalo od osmého místa a bylo velmi dramatické. Z každým dalším vyhlášeným místem stoupala naše naděje na medailovou pozici. Když bylo jasné, že jsme vyhráli, naše radost neznala mezí. Naše úsilí, v podobě mnoha hodin nácviku první pomoci, bylo odměněno. Věřím, že radost mají i rodiče žáků, kteří své děti skvěle podporovali, dále pan Karel Dvořák, náš lektor a školitel, ČČK Písek, DDM Písek, pod jehož záštitou v naší škole probíhá kroužek mladých zdravotníků a celá ZŠ Kluky, která nám fandila a držela palce. Všem zmíněným patří velký dík. Dne 22. 6. jedeme na republikové kolo do Českých Budějovic, kde se utkáme s nejlepšími týmy ze všech krajů České republiky. Prosíme opět o fandění a podporu.

Jitka Šefránková