Nová budova, kde vzniknou odborné učebny, družina a další zázemí, vyroste na místě stávajícího parkoviště mezi halou Elim a Sportcentrem. V blízkosti by se mělo zachovat deset parkovacích míst.

Škola získala na projekt čtyřicetimilionovou dotaci a aby ho mohla zrealizovat, žádá pomoc města. To jí poskytne krátkodobou bezúročnou půjčku ve výši 40 milionů korun na předfinancování, jak schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Do ledna 2026 by měla škola peníze vrátit. Podle místostarosty Josefa Soumara si město může poskytnutí půjčky dovolit. „Těch čtyřicet milionů teď „nepotřebujeme“ a škola nám je během dvou let vrátí,“ zhodnotil.

Zastupitelé se shodli na tom, že škola si podporu zaslouží, i když tato forma není zcela běžná vzhledem k tomu, že jde o soukromý subjekt. „Je v zájmu města rozvoj školy podpořit. Je to kvalitní zařízení a má dobrou pověst,“ poznamenal Aleš Chalupa. „Když se v minulosti škola směrem k městu k něčemu zavázala, vždy to spolehlivě dodržela,“ připomněl Luboš Průša.

Děti v Základní škole Cesta v Písku stavěli město s kostiček lega.
Nový školní rok zahájili žáci na Cestě stavbou legoměsta

Kromě zvýhodněné půjčky, která má žadateli ušetřit zhruba 3,5 milionu korun na úrocích, schválili zastupitelé také sníženou cenu za pozemky, na kterých přístavba vyroste. Dosud byly v majetku města.

Základní škola Cesta, která v Písku funguje od roku 2014, je školou rodinného charakteru s menšími počty žáků ve třídách. V současné době ji navštěvuje kolem 140 dětí z Písku a okolí. Přístavba je pro školu klíčová, jak uvedl její ředitel Richard Váňa. „Hrazena bude z evropských, státních i soukromých zdrojů,“ zmínil s tím, že na jaře příštího roku by se měl vybírat dodavatel a následně je v plánu zahájení stavby. Hotovo má být do konce roku 2025.

V třípodlažní přístavbě vzniknou čtyři odborné učebny s kapacitou 20+1 (jazyková a IT učebna, polytechnická učebna, učebna přírodních věd a cvičná kuchyňka), prostory družiny, místnosti pro školní poradenské pracoviště a další zázemí.