Myslíte si, že je MHD v Milevsku potřeba? Kolik byste byli ochotni zaplatit za jízdné: do 8 korun, do 10 korun, do 15 korun, do 20 korun? I tyto otázky jsou součástí dotazníku, který se týká zřízení MHD v Milevsku. Město dotazník obyvatelům doručí během tohoto týdne.

„Já bych městskou dopravu sice nevyužívala, ale myslím si, že se najdou lidé, kteří by jí jezdili. Podle mě by bylo dobré, kdyby autobusy obsloužily ulici 5. května nebo Hajdu," řekla Pavla Šmelcová (27) z Milevska.

Odbor dopravy už má názory obyvatel, kam by autobusy měly zajíždět. „Zatím se podněty obyvatel týkají ulice 5. května, lokalit Cukava a Hajda, spojení do škol, na vlakové a autobusové nádraží a polikliniku a nově se objevil i požadavek na spojení pro administrativní pracovníky na sedmou hodinu ranní do ZVVZ," shrnula vedoucí odboru dopravy a živnostenského Milena Brčáková.

Starosta Zdeněk Herout považuje zřízení MHD za důležité i s ohledem na informace, které má od minulého týdne z jednání s firmou JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy). „Od roku 2016 už si linku, která u nás supluje MHD, budeme platit sami," upozornil starosta Zdeněk Herout a reagoval tak na fakt, že obsluhu některých částí města, jako je staré sídliště či autobusové a vlakové nádraží, zajišťuje linka, kterou hradí Jihočeský kraj. Oficiální MHD by financovalo město a mohlo by si tedy i určit, do jakých částí by měly autobusy zajíždět.

Podle Karla Coufala, který je obchodním ředitelem ČSAD Autobusy České Budějovice, je důležité, aby nějaký systém dopravní obslužnosti v Milevsku fungoval. „Město je poměrně rozsáhlé a je potřeba pokrývat dopravu dětí na osmou hodinu do školy, zaměstnanců na šestou hodinu do ZVVZ nebo příjezdy vlaků," řekl Karel Coufal.

Karel Coufal dodal, že  by v Milevsku neměla smysl MHD, která by jezdila v intervalech jako ve velkých městech. Nevyplatilo by se to. "Je otázka, do jaké míry bude chtít město službu financovat," doplnil. 

Starosta Zdeněk Herout dodal, že právě financování by bylo jednou z otázek pro nové zastupitele. Porovnal, že současná linka, kterou platí Jihočeský kraj, stojí až půl milionu korun ročně.

Obyvatelé mohou v anketě k MHD, která je složena z devíti bodů, také do mapičky města zakreslit, kde by měly být další zastávky. Zdeněk Herout očekává, že se městu vrátí patnáct až dvacet procent dotazníků.

Milevsko už letos v červnu zjišťovalo zájem o zřízení MHD. Lidé byli oslovováni přímo v terénu – u velkých obchodů, na autobusovém nádraží nebo v Masarykově a Riegrově ulici. Výsledek ankety však podle vedoucí odboru dopravy a živnostenského Mileny Brčákové nepřinesl potřebné údaje vzhledem k tomu, že zhruba polovina dotázaných nebyla z Milevska a jeho přilehlých částí.

Na Písecku jezdí městská hromadná doprava jen v Písku. Město za ni ročně platí zhruba 6,3 milionu korun, přičemž celkové náklady přesahují deset milionů korun.

Vyplněnou anketu mohou lidé odevzdat na podatelnách městského úřadu, a to na náměstí E. Beneše nebo v Sažinově ulici.