Památka je zapsána jako stavební parcela, tudíž by v nesprávných rukách mohlo hrozit nepřístupnost do objektu.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa objasňuje: „K jednání jsme přizvali odborníky z řad archeologů, památkářů, stavitelů, ale i ekologů a specialistů na digitální animaci historických objektů.“ Skupinu zajišťuje Václav Cílek, geolog, klimatolog a spisovatel.

V současné době je připraven projekt na revitalizaci cest vedoucích z cyklostezky a od řeky. Jindřich Soukal, radní Hluboké, který vede skupinu pracující na edukačních a kulturních záležitostech, přibližuje jejich vylepšení: „Budou tam odpočinková místa. Nejen informační cedule, budou komunikovat s turistou, najdou tam například soutěže.“ V první etapě se na cedulích objeví již v tuto dobu známé informace o zřícenině. Podle Jindřicha Soukala je to otázka přespříští sezony. Ve druhé etapě představí tabule návštěvníkům, co zjistil archeologický výzkum.

Archeologickou skupinu, která nyní chystá projekt, vede Ondřej Chvojka z Jihočeské univerzity. Rád by uskutečnil geofyzikální průzkum, vytvořil 3D rekonstruovaný plán, pokud budou provedeny zásahy do země, chce provést sondáž a vykopávky, aktuální bude také odběr přírodovědeckých vzorků.“Zajímá nás vývoj krajiny, zda se zachovaly třeba rostlinné zbytky a jestli tam bylo nějaké hospodářské zázemí,“ vysvětluje Ondřej Chvojka s tím, že se tomu zatím nikdo ještě nevěnoval. „Když to tam Karel IV. zakládal, nějaké být muselo,“ myslí si. Budou přizváni i studenti archeologie.

Nutná je také úprava a ochrana objektu, který nebyl dosud udržovaný. Potrvá několik let. Podle Jiřího Havlice z Národního památkového ústavu bude na pořadu základní konzervace a statické zajištění Karlova hrádku. „Jsou tam statické poruchy, ale ve srovnání s ostatními gotickými památkami na jihu je hrádek v dobrém stavu,“ uvedl. Karlův hrádek chtějí prý podle starosty Hluboké nad Vltavou nechat v původní karlovské architektuře. "Je to jedna z mála staveb. Jiné byly za staletí přestavěny,“ říká Tomáš Jirsa. Minulou podobu Karlova hrádku prý uvidíte díky mobilní aplikaci. Na místě prý v budoucnu nebudou možné novostavby a dostavby.