V den vysvědčení, 31. ledna, si tak děti druhé třídy rámci vyučování i práce v národopisném souboru Kovářovánek se svou třídní učitelkou Pavlou Škochovou zpestřily písničkami tento pro ně slavnostní den.

Před samotným zahájením děti shlédly na interaktivní tabuli novou mobilní aplikaci Jihočeského folklorního sdružení, která kromě jiného nabízí i lidové písně a nechybí ani ty z Kovářovska. Následně soutěž probíhala ve druhé třídě, kde dětská porota hodnotila písničky jednotlivých soutěžících, které sice neměly již vánoční náplň, ale přesto se jich interpreti zhostili velmi dobře. Zazněly zde lidové písně, například Když jsem chodil do školy, Usnul vrabec za komínem, My sme se k vám přišli ptáti a další hezké skladbičky.

Po každém vystoupení následoval potlesk, hodnocení od poroty, všichni byli za svůj pěvecký výkon pochváleni a ti nejlepší dostali navíc sladkou odměnu.

Na závěr si všichni ještě společně zazpívali několik lidových písní za hudebního doprovodu a s dobrou náladou i pololetním vysvědčením odcházeli domů.

Soutěž přispěla k naplňování jednoho z okruhů schváleného školního vzdělávacího programu základní školy v Kovářově a to rozvoj folklorních tradic regionu.

Akci podpořila společnost Kovářovskétradice.cz

Pavla Škochová