Na Základní škole Jana Husa v Písku se letos mohou pochlubit nastudováním dětské operky.  O tom,  jak se dětem a jejich pedagogům podařilo tuto náročnou formu zvládnout, se mohli přesvědčit  návštěvníci  Divadelní kavárny v Písku při premiéře ve středu  21. května  odpoledne  i při následných reprízách.

Chlapci  a děvčata ze 4. A a 4. D s třídními učitelkami Pavlínou Kováříkovou  a Janou Velátovou nacvičili operku nazvanou Jak  princezna Žofinka naučila strašidla zpívat. Autorem textu a hudby je učitel hudební výchovy Ladislav Horník, který  má s tvorbou pohádek a dalších příběhů již bohaté zkušenosti. Je například autorem pohádek pro  loutkový soubor Nitka.

O rozepsání   a úpravu hudby pro jednotlivé nástroje a hlasy se společně s Ladislavem Horníkem postaral jeho syn Michal Horník, zástupce ředitele ZŠ Jana Husa.

Čtvrťáci se nácviku operky věnovali po celý školní rok dvě hodiny týdně. Mladí divadelníci absolvovali také dvě soustředění. Děti si samy navrhly a z velké části také zhotovily zajímavé kulisy při hodinách výtvarné výchovy. Na kostýmy použily část domácích šatníků, o zbytek se postaraly šikovné maminky.

Práce na společném díle stmelila obě třídy v jeden kolektiv. Každý měl v operce svoji nezastupitelnou roli.   „Já, moji kolegové a také diváci jsme ocenili velmi dobrý herecký a pěvecký výkon. Osobně si ale nejvíce vážím toho, že děti poznaly, že k dobrému výsledku musí přispět všichni.  V každém případě nácvik a vlastní představení posunulo děti dál," uvedla Jana  Velátová, třídní učitelka 4. D ZŠ Jana  Husa.
Děti  se v průběhu několika měsíců zdokonalily pohybově i pěvecky a  dokázaly se do představení pořádně „položit".

Pohádka Jak Žofinka naučila strašidla zpívat není  zdaleka prvním vystoupením žáků  ZŠ Jana Husa. Ale poprvé se školáci a  jejich učitelé pustili do nastudování vlastní operky a podle reakcí publika to byl počin úspěšný. Svědčil o tom potlesk diváků i zájem o představení ze strany mateřských i základních škol.

„Celý projekt bylo možné uskutečnit také díky finanční podpoře města Písku. Veliké díky patří i všem rodičům zúčastněných dětí," dodala Jana Velátová.

Pro velký zájem byla naplánována ještě další představení, která se uskuteční 9. a 10. června.