„Je to aktivita strážovických občanů, kterým se nelíbí, že jim v noci přes obec jezdí kamiony, které si tudy zkracují cestu," komentoval starosta Mirotic, pod které Strážovice spadají, Milan Brunclík.

Strážovickým vadí nejen to, že těžké kamiony ničí silnici   a dávají zabrat kanalizaci, ale i hluk, který způsobují. „Je to noc co noc, projede jich tady několik a lidi to budí. Některým prý už se dokonce objevují praskliny na jejich domech," řekl Ladislav Trejla, který ve Strážovicích bydlí a zároveň je místostarostou Mirotic.

Kamiony si podle jeho slov přes Strážovice, Lom a Škvořetice zkracují cestu na Blatnou, i když by mohly jet po hlavní silnici. „Myslím, že by se tady měla omezit tonáž, aby sem kamiony nemohly. Už jsem kvůli tomu posílal dotaz na Správu a údržbu silnic a krajský odbor dopravy, ale odpověď jsem zatím nedostal ani z jedné strany," doplnil Ladislav Trejla.

Ředitel písecké pobočky Správy a údržby silnic Jaroslav Kozák nevidí zákaz vjezdu kamionů jako šťastné řešení. „To by nechtěli v žádné obci, aby tudy jezdily kamiony. K takovémuto řešení bych přistupoval jen ve výjimečných případech, protože to není zrovna jednoduchý zásah do dopravy. Nejde jen o značku, ale také o vyznačení objízdné trasy a následné dopravní značení. Ale my o značkách stejně nerozhodujeme," zmínil s tím, že až když krajský úřad či policie rozhodne, Správa a údržba silnic značky umístí.

Dopravní inženýr písecké policie Stanislav Grech potvrdil, že obdržel dotaz od města Mirotice, že chce omezit tonáž ve zmíněném úseku. „Omezující značku lze umístit, ale žadatel musí zdůvodnit proč a následně se k tomu musí vyjádřit všechny strany. Koneckonců se ale jedná o silnici III. třídy a ta je určena i pro kamiony," konstatoval dopravní inženýr.

Stejná značka jako mezi Strážovicemi a Miroticemi se objevila i ve směru od Blatné na Pacelice.