Písečná pláž, dřevěná odpočinková mola, louka na pikniky, ohniště, toalety či dětské herní prvky? Nic z toho lidé z okolí lokality U Vodáka nechtějí. Tedy aspoň ne ti, kteří ve čtvrtek odpoledne dorazili na veřejné projednání záměru.

Město nechalo firmou Green Engineering na možné využití lokality zpracovat studii, kterou lidem představila architektka Renata Rubešová. „Zpracování studie předcházel podrobný průzkum. Například je jisté, že parkovací plochy nestačí. Chceme vyřešit přístupy k rybníkům, u dvou prostředních by byl písečný vstup do vody. Vyšlapané cesty chceme nahradit mlatovými a doplnit mobiliář,“ vyjmenovala některé chystané změny architektka. S pozitivním ohlasem se však nesetkala.

Několik desítek přítomných – většinou místních – se vymezilo jasně proti jakémukoli zásahu. Záměr nazývali devastací přírody, vyhozenými penězi či lunaparkem.

Po představení studie se strhla vlna nevole ze strany veřejnosti. Přišli evidentně jen odpůrci záměru, především lidé z okolí lokality. Václav Kinský připomněl, že rybníky se vždy používali k chovu ryb, byl tu ovocný sad a klid. „Jediné, s čím souhlasím, je provést revizi laviček podél cest a obnovit původní sad starých ovocných odrůd,“ poznamenal s tím, že navrhuje udělat biologický průzkum lokality. „Žije a roste tady mnoho chráněných druhů,“ doplnil Václav Kinský. Irena Mašíková nazvala záměr devastací přírody. Marie Holá by chtěla v lokalitě více vzrostlých stromů a menší intenzivně sekané plochy. Radim Maňák navrhl, že by se území hodilo pro discgolfové hřiště. S tímto nápadem však u místních také nepochodil. Z dvouhodinové debaty tak jasně vyplynulo, že většina těch, co byli na jednání přítomní, nechtějí v lokalitě dělat vůbec nic. Vzorek je to však vzhledem k počtu obyvatel Písku nepatrný. Během příštích 14 dní se ukáže, kolik lidí využije možnost se k záměru písemně vyjádřit. I k tomu bude moct vedení města přihlédnout. „To, co jsme představili formou studie, je maximalistická varianta. Zdaleka tam nemusíme dělat všechno, ale nedělat vůbec nic, se mi nezdá jako ideální řešení,“ uvedl místostarosta Písku Ondřej Veselý. Město plánuje okolí rybníků zatraktivnit, aby se více užívalo k rekreačním účelům. Prvním krokem bylo na začátku roku ukončení pronájmu rybářům na rybnících Beran, Tichávek a Trubka. Dnes zde hospodaří Lesy města Písku a na podzim si přiberou také rybník Bašta. Ten by společně s Tichávkem měl sloužit prioritně koupání.

K chystaným úpravám v lokalitě U Vodáka má každý možnost podat písemně připomínky, a to do 14 dnů na odbor životního prostředí MÚ Písek (přes podatelnu či přímo na mail).