Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury vedené v dlážděné komunikaci, rekonstrukci komunikace, chodníků, parkovacích stání a autobusových zastávek.

Práce by měly začít zhruba v polovině května. Potrvají šest měsíců a zajistí je společnost STRABAG Silnice, která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku. Město to navíc bude stát méně, než předpokládalo, jak informoval místostarosta Josef Soumar. „Rekonstrukci Žižkovy třídy se podařilo vysoutěžit za necelých 33,3 milionu korun bez daně. To je oproti předpokládané hodnotě zakázky o téměř 7,2 milionu korun méně,“ zmínil místostarosta. „O zakázku měly zájem tři firmy. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou byl více než sedm milionů korun,“ doplnil.

Město Písek se do třetí etapy rekonstrukce Žižkovy třídy může pustit po dlouhých odkladech, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ten potvrdil platnost stavebního povolení, proti kterému se odvolali tři účastníci řízení. Jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, ti napadali zejména navrhované umístění zastávky MHD a plochu pro kontejnery ve spodní části ulice. „Krajský úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že na základě přezkoumání v napadaném stavebním povolení neshledal nesprávnost, která by byla důvodem pro jeho zrušení. Po dlouhých letech průtahů se můžeme do závěrečné etapy rekonstrukce konečně pustit,“ podotkla.

Pražská brána nabídne byty, parkování i školku.
Pražská brána chce cílit na rodinné bydlení. Písek začne chystat projekt na ZTV

Dolní a prostřední část Žižkovy třídy město opravilo ve dvou etapách započatých v letech 2005 a 2007. V ulici byly zrekonstruovány inženýrské sítě, povrch vozovky i chodníků. Poslední etapa v úseku od Rokycanovy ulice po Mírové náměstí byla projektována v následujících letech, ale kvůli různým úpravám, připomínkám obyvatel ulice, které se týkaly zejména zastávek MHD, a průtahům projektant odstoupil od zpracování. Město proto muselo hledat nového, s nímž uzavřelo smlouvu v roce 2015.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno o rok později a po různých odvoláních nabylo právní moci v roce 2019. Následně byl podán podnět k přezkumu Ministerstvem pro místní rozvoj. Proti jeho rozhodnutí město podalo rozklad, který byl úspěšný a na jeho základě bylo rozhodnuto ve prospěch města Písek. Poté město zažádalo o stavební povolení, v průběhu stavebního řízení podali odvolání tři účastníci. Rozhodnutí krajského úřadu je konečné a nelze se proti němu odvolat.