Živé Milevsko má dvě nové pracovnice, a to Irenu Hrychovou a Ninu Fialovou. Obě vyšly vítězněz výběrového řízení na pozice Garant komunikacea Specialista městské mobility a veřejného prostoru.

Podle hlavního koordinátora projektu Živé Milevsko Víta Krále se na obě pozice přihlásilo celkem devět uchazečů, dva z nich se však výběrového kola nezúčastnili. O pozici garanta komunikace s veřejností se přišlo osobně ucházet šest žadatelů. Z nich komise vybrala Irenu Hrychovou. O práci na pozici Specialista městské mobility a veřejného prostoru se původně zajímali tři uchazeči. Jeden se podle Víta Krále omluvil už před prvním kolem výběrového řízenís tím, že má o tuto pozici skutečný zájem, ale ani na druhé kolo se nedostavil. Další velmi nadějný zájemce o tuto pozici se před druhým kolem omluvil, protože právě podepsal pracovní smlouvu jinde. Druhého výběrového kola na tuto pozici se proto zúčastnila jen Nina Fialová. Ta se ale celkově ukázala jako nejlepší.

„Výběrová komise Ninu Fialovou jednohlasně doporučila a navíc ji vyhlásila mezioborově na obě pozice jako nejlepší. Ale hlásila se na pozici Specialista městské mobility a veřejného prostoru, tak to bylo jednoznačné,“ dodal hlavní koordinátor Živého Milevska Vít Král.
Připomněl, že ve výběrové komisi bylo pět členů – tajemnice městského úřadu Vladimíra Štorková, místostarosta města Michal Horek, člen rady České televize Vladimír Karmazín, generální ředitel ČSAD Autobusy Vladimír Homola a člen dopravní komise František Zítek. Nina Fialová bude mít na starosti plnění strategie veškeré dopravy včetně bezpečnosti a veřejného prostoru. Na Irenu Hrychovou, coby garanta komunikace s veřejností, se budou moci lidé obracet se svými podněty na vylepšení života ve městě či s případnými dotazy.
Garant komunikacea specialista městské mobility a veřejného prostoru budou placeni z dotace, kterou město na projekt Živé Milevsko získalo. Spoluúčast města je 5%.