Rekonstrukce by se mohly dočkat ty ve Zbislavi a Osletíně a také kaplička sv. Víta ve Zhoři, která loni prošla výraznou rekonstrukcí.

„V letošním roce bychom rádi získali dotace na opravu kaple ve Zbislavi, kde je potřeba opravit interiér a odstranit vlhké zdivo," řekla  starostka Romana Nohejlová.

Zhořští také plánují opravit kapličku v Osletíně, která je kulturní nemovitou památkou a kompletní opravu si podle slov starostky určitě zaslouží.

Obec chce pokračovat v rekonstrukci kaple sv. Víta ve Zhoři. „Rádi bychom požádali o dotaci na opravu jejího oltáře, neboť je ve velmi špatném stavu a je nutné ho zrestaurovat," vysvětlila.

Už loni se obci podařilo kapličku z roku 1907 obnovit.           

„V interiéru jsme aplikovali sanační omítky, vyměnili stará okna, částečně jsme opravili fasádu a provedli jsme drenáž kolem celé kaple. Nejdůležitějším prvkem opravy kaple bylo zrestaurování interiérových výmaleb," připomněla starostka, jakými úpravami kaple ve Zhoři prošla.

Obyvatelé byli s výsledkem velmi spokojeni. Kapličku si měli možnost prohlédnout o loňské poslední adventní neděli a nešetřili chválou.

Na území obce je kapliček několik, ve Zbislavi stojí kaplička, která je zasvěcena Panně Marii Sepekovské, v Blehově je také kaplička Panny Marie Sepekovské, v Osletíně se nachází kaple Panny Marie a ve Zhoři sv. Víta. ⋌