Loni byly vyměněny prakticky veškeré sítě, poté byla vozovka provizorně upravena recyklátem. Na letošek připadala druhá etapa zahrnující výstavbu opěrné zdi u mateřské školy, vybudování chodníků a nových parkovacích míst.

Oproti původním předpokladům se práce protáhly zhruba o měsíc. Jedním z důvodů zpoždění byla úprava svahu pod mateřskou školou. „Při zaměření staveniště bylo zjištěno, že stavební výkop pro opěrnou zeď je v kolizi se vzrostlými stromy. Bylo proto nutné realizovat opatření, která by minimalizovala škody na zeleni. Několik stromů se však muselo pokácet,“ uvedl místostarosta Petr Hladík. Musel být také zpracován geologický průzkum kvůli potvrzení bezpečné technologie zajištění svahu pro výstavbu opěrné zdi.

Řidiče ale ode dneška čeká další dopravní omezení, které na rekonstrukci Zeyerovy ulice přímo navazuje. Frézování a pokládka nového povrchu totiž částečně uzavře křižovatku ulic Zeyerova a Nádražní. Tyto práce ale budou probíhat už za provozu Zeyerovy ulice a jsou rozděleny do dvou fází.

"Polovina vozovky vždy zůstane průjezdná v jednom směru a druhá polovina se bude rekonstruovat. Objízdné trasy budou vyznačené. Doprava pojede paralelní komunikací. Tlačili jsme na to, aby se práce dělaly v době prázdnin, kdy rodiče nebudou vozit děti do škol," upřesnil místostarosta Hladík a dodal, že opravy křižovatky jsou plánované přibližně na dva týdny.