Zároveň v těchto dnech probíhá také dláždění chodníku podél jižní strany Zeyerovy ulice, kde je vytvářena určitá mozaika. „ Ve středu 6. října dojde k frézování celé plochy komunikace, úpravě všech uličních vpustí a následně od 18. do 21. října bude celá plocha komunikace opatřena novým povrchem. Začátkem následujícího týdne bude realizováno vodorovné značení a Zeyerova ulice bude opět průjezdná,“ upřesnil Petr Hladík.

Řidiče ale bude čekat ještě jedno omezení, a to kvůli frézování a pokládce nového povrchu na křižovatce ulic Zeyerova a Nádražní. Tyto práce proběhnou už za provozu Zeyerovy ulice a budou rozděleny do dvou fází. „V prázdninovém týdnu na konci října bude realizována jižní část křižovatky. Průjezd od centra města do Zeyerovy bude v obou směrech možný, z Nádražní ulice bude možno projet Sadovou ulicí do Zeyerovy a pokračovat dále. Následně bude uzavřena druhá polovina křižovatky směrem do centra, kdy od nádraží bude možné odbočit jak směrem k nemocnici, tak do Zeyerovou ulice směrem k Hradišti. Do centra bude možné se dostat Budějovickou ulicí,“ popsal místostarosta plánované omezení. Na konci října ještě dojde k instalaci květináčů s lavičkami před základní uměleckou školou.

Rekonstrukce Zeyerovy ulice trvá přibližně rok a půl a realizuje se ve dvou etapách. Loni byly vyměněny prakticky veškeré sítě, poté byla vozovka provizorně upravena recyklátem. Na letošek připadala druhá etapa zahrnující výstavbu opěrné zdi u mateřské školy, vybudování chodníků a nových parkovacích míst. V ulici se počítá také se sadovými úpravami.

Oproti původním předpokladům se práce protáhly zhruba o měsíc. Dodavatelská firma se totiž musela vypořádat s problémy, které nebylo možné předvídat. Jedním z důvodů zpoždění byla úprava svahu pod mateřskou školou. "Při zaměření staveniště bylo totiž zjištěno, že stavební výkop pro opěrnou zeď je v kolizi se vzrostlými stromy. Bylo proto nutné realizovat opatření, která by minimalizovala škody na zeleni. Několik stromů se však muselo pokácet,“ uvedl místostarosta Petr Hladík. Musel být také zpracován geologický průzkum kvůli potvrzení bezpečné technologie zajištění svahu pro výstavbu opěrné zdi.