Pro přihlášení ke členství se vedení Zeměráje rozhodlo po sedmi letech. Za tu dobu se areál postupně rozvinul. „Vznikl jedinečný český archeopark zahrnující nejenom skanzen v podobě rekonstruované raně středověké vesnice se zázemím, ale i několik stanovišť zabývajících se archeologií. Je tu například modelové archeologické naleziště či možnost tvorby hliněných amuletů podle nedaleké významné archeologické lokality na Burkováku u Nemějic a mnoho dalšího,“ vysvětlil za Zeměráj Roman Abušinov s tím, že členstvím v EXARC chtějí také více přiblížit lidem archeologii.

Aby byl Zeměráj do EXARC přijatý, museli prokázat, že se tu zabývají archeologií na vyšší prezentační úrovni a že provozují archeopark. „Po podání přihlášky EXARC oslovil několik stávajících členů v Česku i blízkém zahraničí, aby posoudili, jestli Zeměráj splňuje cíle a požadavky EXARC. Na základě jejich kladného hodnocení jsme byli přijati,“ dodal Roman Abušinov.

Uplynulou sobotu se tu konaly první Evropské archeologické dny, spolupořádané EXARC. Zeměráj se jich zúčastnil s bohatým programem jako první a jediný v celé České republice. Není divu, že je zdejší zážitkový park vyhledávaným místem pro školní výlety.

Co je EXARC:

EXARC je prestižní světová asociace archeologických muzeí v přírodě, založená v roce 2003 v dánském Lejre.
V současnosti je sídlem asociace Nizozemsko.

EXARC je sdružení profesionálů působících v archeologických muzeích v přírodě, zabývajících se experimentální a veřejnou archeologií, dobovými technologiemi, rekonstrukcemi staveb i života v časech minulých a jejich interpretací pro veřejnost.