Rušení přejezdu na okraji Písku ve směru na Putim je součástí připravované modernizace trati Nemanice – Protivín – Písek město. Počítá se s ní v letech 2027 – 2030.

Doprava pro auta má být po zrušení přejezdu řešena tak, že na začátku Písku najedou přes okružní křižovatku na novou komunikaci, která trať překoná nadjezdem v místech před rybníkem Velký Hánovec a napojí se na ulici Za Šarlákem. Jak uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda, zde má navazovat investice města, tedy přeložka silnice II/140 jižní spojka, která bude pokračovat ke křižovatce silnic I/20 a I/29. „V lokalitě u nádraží v Písku se pak vybuduje prodloužení ulice Za Nádražím směrem k ulici Na Rozhledně, napojené pomocí nadjezdu na Hradišťskou ulici," vysvětlil mluvčí s tím, že díky tomu bude možné zrušit i železniční přejezd v ulici Na Rozhledně.

Podle schválené studie proveditelnosti má na zmodernizované trati zůstat jediné úrovňové křížení s pozemní komunikací, a to ve Zlivi. „Ostatní přejezdy budou nahrazeny objízdnou komunikací, případně zcela zrušeny v závislosti na místních podmínkách a požadavcích," poznamenal Dušan Gavenda. Nastínil také, že připravovaná stavba zahrnuje rekonstrukci železničních stanic Hluboká nad Vltavou, Zliv, Dívčice, Číčenice, Protivín, Putim, Písek a Písek město spolu s rekonstrukcí mezistaničních úseků. Jezdit se tu bude dát rychlostí až 160 km/h.

Pískovna Čavyně u Vodňan.
Voda jak u rakouských jezer. Příští rok už se lidé v pískovně u Čavyně vykoupou

Správa železnic průběžně snižuje počet železničních přejezdů, a to především těch méně využívaných a s existující objízdnou trasou. Důvodem je především zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Na Písecku se bude brzy rušit přejezd P503 nedaleko Smetanovy Lhoty. Zaniknout by měl v polovině listopadu. Správa železnic navrhovala také zrušení dvou přejezdů ve Vlastci. S tím však nesouhlasila obec. Co se týče Jihočeského kraje, v prvním čtvrtletí příštího roku se bude rušit ještě přejezd P1556 poblíž Netolic.

Souběžně Správa železnic připravuje také další modernizace přejezdů, které přinesou vyšší zabezpečení. „V současné době máme v rámci Jihočeského kraje schválené investice do více než patnácti přejezdů," informoval tiskový mluvčí. Půjde například o přejezdy na tratích Strakonice – Volary, Strakonice – Březnice, Tábor – Písek nebo České Budějovice – Nové Údolí.