„Je tam hrozný nepořádek, poházené odpadky, neposekaná tráva a podobně. Zkrátka mi přijde, že se tam o to nikdo nestará, což je škoda," podotkla Helena Titlbachová s tím, že si není jistá, kdo by měl místo udržovat.

Přejezd má na starost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Naši pracovníci odpadky pravidelně uklízejí. Bohužel je toto místo problematické, protože zde končí chodníky vedoucí z nedalekého obchodního domu a lidé zde pravidelně odhazují obaly od potravin, které cestou stačili zkonzumovat," uvedl k situaci Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Po konzultaci s místním přednostou tratí došli podle jeho slov k závěru, že zde budou muset zkrátit intervaly pravidelného úklidu. „Pan přednosta tam ještě dnes pošle pracovníka údržby na kontrolu," slíbil včera Marek Illiaš. Zároveň apeluje na obyvatele, aby dodržovali pravidla slušného chování a odpadky odkládali na místa pro to určená.