Odborná neboli praktická část zkoušky trvá tři dny a studenti ukazují, jak se za tři roky naučili například zdění příček či omítky svislých a vodorovných konstrukcí. Ve třetím ročníku je sedm studentů.

„Zájem o učňovské obory obecně je čím dál menší. Nicméně to, že jde dítě na učňák, ještě neznamená, že nebude mít jednou maturitu. Například z tohoto ročníku jdou tři studenti na nástavbové studium a dva budou pokračovat další rekvalifikací," uvedl učitel odborného výcviku Josef Veselý.

Na snímku je student Tomáš Pintner z Písku.