Kostelecký starosta Pavel Kosík zastává názor, že by se mělo najít nějaké řešení, jak přispět těm, kterým se denní dojíždění do práce výrazně prodraží. Od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se peněz nedočkají. „Nebudeme vyplácet žádnou kompenzaci, protože sem naopak přinášíme hodnotu. Most opravujeme právě pro lidi z jeho okolí," uvedl na pondělním informativním setkání na Žďákovském mostě vedoucí tiskového oddělení ŘSD ČR Jan Rydl.

Před čtyřmi lety, kdy se uskutečnilo výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede, počítalo podle něj ŘSD ČR s náklady 300 milionů korun. „Smlouvu s firmou Colas CZ máme podepsanou na 158,918 milionu korun bez DPH a budeme na ní trvat," dodal Jan Rydl.

Před čtyřmi lety byla o zakázky nouze, přesto firma Colas CZ v čekání vytrvala. „Dnes je zakázek hodně, ale Žďákovský most je pro nás prestižní záležitostí. Nechtěli jsme se ho vzdát, i když nás ty čtyři roky odkládání stály celkem 700 tisíc korun, které jsme zaplatili bance za garance, které požadovalo ve výběrovém řízení ŘSD," uvedl ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce firmy Colas CZ Petr Bobáň.

Žďákovský most:

Rekonstrukce měla začít před čtyřmi lety. Až do letošního května se čekalo na to, jak dopadnou všechna odvolací řízení firmy, která ve výběrovém řízení neuspěla.

ŘSD ČR na most v roce 2011 vyčlenilo 300 milionů korun, ale ve výběrovém řízení zvítězila firma Colas CZ s cenou 158,918 milionu korun bez DPH.

Práce budou trvat 28 měsíců.

Objízdné trasy jsou vyznačené po silnicích první třídy, řidičům se ale nabízejí kratší možnosti, obce proto čeká větší dopravní zatížení

Až do května nikdo nevěděl, jak odvolání neúspěšné firmy, která měla velký zájem o zakázku na rekonstrukci Žďákovského mostu, skončí. „Byla to výjimečná situace, kdy jsme sami nevěděli, jak vše dopadne, a proto jsme se snažili reagovat okamžitě, jakmile jsme se dověděli, že můžeme podepsat smlouvu s vybranou firmou, abychom neztráceli další čas. Bylo to tak rychlé, že to mohlo někoho překvapit," reagoval vedoucí tiskového oddělení ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Jan Rydl na připomínku, že se starostové dotčených obcí dozvěděli o zahájení prací jen od firmy, která práce provádí. Podle něj to bývá běžný postup, že komunikace se starosty a s lidmi z dotčených míst přechází na firmu, která bude práce provádět.

Od pondělí jezdí řidiči delší cestou. „Objízdná trasa je označená výhradně po silnicích prvních tříd, které spravuje ŘSD, ale kolem přehrady je tak specifický terén, že se dá předpokládat, že si budou řidiči hledat i jiné cesty," dodal Jan Rydl. Například od letovské křižovatky vede objížďka do Milevska přes Písek. Dá se však předpokládat, že většina řidičů odbočí na Milevsko už u výjezdu na Mirotice.

V současné době pokračují práce na přípravě terénu pod a v těsném okolí mostu, které především znamenají vykácení stromů a křovin. To provádějí pro firmu místní soukromí těžaři.

Nejnáročnější práce čekají pak zaměstnance firmy nad vodní hladinou. „Konstrukce bude zaplachtovaná a práce se budou provádět z podvěsného lešení s dvojitou podlahou, aby nic nepronikalo do vody, až 90 procent materiálu se tak dá zachytit," uvedl společník firmy Pontex Martin Havlík.

Firma Pontex připravila pro ŘSD projektovou dokumentaci, podle které budou práce prováděné, a bude zastávat autorský dozor, aby firma vše dodržovala.

Počet zaměstnanců bude na mostě podle Martina Havlíka proměnlivý podle konkrétních pracovních postupů.

Nejdůležitější důvody k rekonstrukci

close Odborník na mostní konstrukce ze stavební fakulty ČVUT Praha Tomáš Rotter. zoom_in

Odborník na mostní konstrukce ze stavební fakulty ČVUT Praha Tomáš Rotter o Žďákovském mostě říká:

„Most přes Vltavu u bývalé obce Žďákov patří k nejslavnějším a nejkrásnějším ocelovým obloukovým mostům na světě. Navíc je dodnes největším plnostěnným dvoukloubovým mostem světa, který k zachycení vodorovných sil nepoužívá táhlo. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené mostní dílo, které již 48 let slouží dopravě a reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice.

V současné době je most v dokonalém stavu, jako byl v roce 1967, kdy byl uvedený do provozu. Jeho zatížitelnost je stejná jako tenkrát. Mostní závěry jsou špatné, protože nejsou vodotěsné a zkorodovaly, ale neovlivňují nosnost mostu. Je třeba je vyměnit za vodotěsné. Dalším problémem je vodotěsná izolace vozovky, která byla naposledy opravena v roce 1992, ale není jasné, zda úplně dobře. Deskou mostovky zatéká voda a dochází ke korozi výstuže a příčníku.

Důležitá bude také obnova protikorozní ochrany. V šedesátých letech byla na vysoké úrovni a z kvalitních materiálů, které ale dnes nejsou přípustné, protože obsahují olovo. Životnost konstrukce by mohla být ještě asi deset let, ale docházelo by už brzy k její korozi."

Uzavírku mostu mají také v Kestřanech

Úplnou uzavírku mají na svém území od pondělí také Kestřany. Jedná se o přemostění vodoteče na silnici III/1403 Písek – Kestřany. Důvodem je rekonstrukce mostu přímo v obci. Část Kestřanských se tedy do Písku dostane, ale ti, kteří bydlí až „za mostem", musí po objížďce. Ta vede oficiálně přes Ražice a Putim nebo přes Dobev. 

Podle starosty Kestřan Lubomír Málka bude úplná uzavírka trvat tři měsíce. „Pak ještě zhruba měsíc budou pokračovat práce za provozu," informoval starosta. Oficiálně je uzavírka povolená do 5. října.