Minulý týden začala v areálu mirovické školky demolice jedné ze dvou starých budov a spojovacího koridoru. V současné době se podle starosty Josefa Vejšického odklízí suť a začne i kácení dotčených dřevin. Protože je školka v památkové zóně, budou zde dělat průzkum také archeologové. „Tlačí nás čas, protože podmínkou dvacetimilionové dotace z Ministerstva financí je, že ji musíme do konce roku prostavět,“ dodal Josef Vejšický. Jedná se o moderní dřevostavbu, jejíž celkové náklady jsou 48 milionů korun. Pokud bude vše pokračovat podle plánu, tak by do konce září měla být hotová základová deska a do konce roku by měla stát hrubá stavba nové budovy.

Nová školka bude na rozdíl od staré přízemní a bezbariérová. Budou v ní čtyři třídy pro 96 dětí. Součástí bude i jídelna a potřebné zázemí.

Stavba školky

Pro stavbu nové školky se zastupitelé rozhodli především z důvodu energetické náročnosti staré budovy.

Nová školka bude stát 48 milionů korun, z toho 20 milionů zaplatí dotace z Ministerstva financí. Podmínkou je její proinvestování do konce tohoto roku.

Zahájení stavby shrnula mirovická radní a kronikářka Marie Hrdinová: "První červencový den byla symbolicky slavnostně zahájena výstavba nové mateřské školy v Mirovicích. V areálu byl umístěn základní kámen, na kterém je na desce nápis: „MĚSTO MIROVICE – MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZAHÁJENÍ STAVBY 07/2019.“ U tohoto žulového monumentu pečlivě vybíraného ve vahlovickém lomu se sešlo v tento naprosto tropický letní den vedení města, zástupci realizační firmy a především děti se svými učitelkami." A jaké bylo hlavní přání? „Ať se tu sejdeme za rok v nové budově,“ uvedl tehdy starosta města Josef Vejšický při symbolickém poklepu na kámen.

Součástí smlouvy o dílo s firmou NEMO, která zajišťuje stavbu pro město takzvaně na klíč, je i časový harmonogram výstavby, podle něhož zahájí děti další školní rok již v nové budově.

"Stáří současných patrových budov mateřské školy překročilo čtyři desítky let. Jejich rekonstrukce by byla velmi finančně a technologicky náročná a zároveň by se obtížně dařilo splnit požadavky hygieniků a bezbariérovosti," dodala Marie Hrdinová.

Připomněla, že vedení města začalo uvažovat o výstavbě zcela nové budovy v prosinci roku 2017. "Bylo zadáno zpracování studie a projektové dokumentace. Od doby první úvahy o výstavbě do dne položení základního kamene novostavby uplynulo 19 projektově a administrativně náročných měsíců," konstatovala.

Na podzim roku 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která však nebyla úspěšně vyřízena. Počátkem roku 2019 město požádalo o dotaci na výstavbu z prostředků Ministerstva financí, které přidělilo na tuto akci 20 milionů korun s podmínkou proinvestování do konce roku 2019. Celkové náklady na výstavbu mateřské školy činí 48 milionů korun. Zbývající část pokryje město ze svého rozpočtu.