Dnes odpovídá starostka Zbelítova Markéta Honzíková.

Co se vám podařilo za první dva roky?

Podařilo se nám získat dotace na opravu hasičské zbrojnice, tělocvičny a na opravu části komunikace. Ze sponzorských peněz  jsme postavili pergolu v zahradě mateřské školy, zastřešili jsme  terasu u pohostinství a postavili jsme nové hřiště u mateřské školy. Také jsme opravili  nové prostory pro knihovnu, kde se v zimních měsících scházejí ženy a nazývají to babinec.

Jaké máte plány na druhou polovinu volebního období?

Připravujeme projekt na kanalizaci, chystáme opravit část dešťové kanalizace a také připravujeme nové parcely pro výstavbu. Plánujeme i vybavení kulturního domu novým zařízením.