Dlouhodobé snahy o snížení rychlosti na silnici kolem Zbelítova na trase Milevsko – Mirotice se starostce obce Markétě Honzíkové prosadit na dopravním inspektorátu nepodařilo.

O co se jedná Zbelítov získal zdarma pozemky od ŘSD a Milevska, aby mohl snížit val, který brání řidičům v rozhledu.

Teď se ale obec snaží o jiné preventivní opatření. „Chtěli bychom zajistit bezpečnější výhledy na výjezdu z obce. Ten je tady od 80. let, kdy se stavěl obchvat, ale je u něj val, přes který je špatně vidět,“ vysvětlila Markéta Honzíková. Jedná se o místo vpravo od výjezdu ve směru na Velkou. Aby mohli s místem něco udělat, musí být ale majitelem daných pozemků. Jeden z nich jim slíbilo bezúplatně převést ŘSD a bezúplatný převod druhého k němu přilehlého pozemku schválili Zbelítovu minulý týden milevští zastupitelé. „Jsme samozřejmě rádi. O tyto pozemky se stejně dlouhodobě staráme, sečeme tam trávu, aby přes něj bylo vidět,“ dodala Markéta Honzíková. Až budou pozemky obce, nechají zpracovat projekt na snížení valu.