„Tuto svým způsobem jedinečnou soutěž v novodobých dějinách České republiky zaměřenou na přípravu občanů k obraně státu pořádala místní Jednota Československé obce legionářské a 1. ETALON ve spolupráci s lesnickými školami v Písku za podpory Jihočeského kraje a města Písek,“ informoval Aleš Kudlák, pracovník krizového řízení. „Cílem soutěže nebylo jen porovnání znalostí účastníků, ale také motivace k poznávání hodnot, které nám zanechali naši předkové, prohloubení znalostí o možnostech a působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a také inspirace studentů k lepší týmové spolupráci a společnému řešení krizových situací,“ doplnil.

Soutěže se zúčastnilo celkem sedm družstev. Po dvou vyslaly Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku, Střední zdravotnická škola Písek a Střední zemědělská škola Písek. Jedno družstvo reprezentovalo písecké Gymnázium.

Soutěžilo se v kombinovaných týmech, jejichž složení určil los. Tím měla být podpořena schopnost spolupracovat a komunikovat i s neznámými lidmi a společně s nimi bojovat o vítězství. Středoškoláci poměřili své síly a znalosti například v běhu, topografii, střelbě na cíl, dopravních předpisech, zdravovědě, šplhu, požární prevenci, mezinárodní bezpečnosti či legislativě a historii vzniku Československa. V konečném hodnocení účastníků si nejlépe vedli studenti zemědělské školy.

„Chtěl bych poděkovat PhDr. Michalu Grusovi, řediteli lesnických škol, za poskytnutí prostor auly, školního arboreta i vzduchovkové střelnice pro uskutečnění branného závodu,“ dodal Aleš Kudlák.

Irena Malotová, MÚ Písek