Tomáš Korejs - starosta
Roman Čarek - místostarosta
Pavel Čapek - radní
Vlastimil Šálek - radní
Petr Kropáček - radní
Eva Bílková - předsedkyně finančního výboru
Jiří Lopata - člen finančního výboru
Jiří Smrž - člen finančního výboru
Václav Bílek - předseda kontrolního výboru
David Fošum - člen kontrolního výboru
Josef Roušal - člen kontrolního výboru

Další členové zastupitelstva:
Jitka Dupalová
Karel Holubář
Jarmila Kácová
Stanislav Trachta