Keramický kroužek se přesune z budovy mateřské školy do objektu bývalé moštárny. Její odkoupení a přesun ve čtvrtek schválili zastupitelé obce.

„Naším původním záměrem bylo do budovy bývalé moštárny přestěhovat družinu, jenže tady jsme narazili na hygienické normy, které objekt nesplňuje z hlediska prostoru,“ vysvětlil starosta Čimelic Vladimír Pánek.

Na zastupitelstvu také starosta seznámil přítomné s takzvanou akcí „kulový blesk“, jak ji nazval. „Chtěli jsme keramický kroužek přesunout do takzvané kontejnerové stavby, kterou bychom postavili v dosahu školy, družina by se přesunula do bývalé moštárny, do současné družiny knihovna a tudíž by vznikl prostor pro zaměstnance obecního úřadu,“ shrnul Vladimír Pánek. Tento plán však obci nevyjde.

Hlavním důvodem stěhování je, že mateřská škola potřebuje další volné prostory. „Kapacitu jsme navyšovali ze šedesáti na sedmdesát dětí.  Letos už máme přihlášených osmdesát dětí, takže budeme muset kapacitu opět navýšit,“ konstatoval starosta.

Budovu bývalé moštárny nabídla obci k odkoupení Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čimelice za 420 tisíc korun. Zastupitelé se i na základě odborného posudku shodli, že cena je odpovídající. „Byli jsme se na nemovitost podívat a vypadá dobře. V trochu horším stavu je střecha, která by potřebovala opravit, ale ceně to odpovídá,“ doplnil Pánek.

Následně zastupitelé koupi jednomyslně schválili s tím, že se pokusí ještě vyjednat rozložení splátek na delší dobu než navrhovaných pět let.