Na programu je mimo jiné záměr prodeje pozemku na Pakšovce. Ten má být rozdělen na zahrady, které budou prodány obyvatelům města obálkovou metodou. Prodeji však musí předcházet změna územního plánu.

Dále je na programu návrh na změnu systému smluvní podpory sportu z rozpočtu města. Změně by měl předcházet finanční a majetkový audit současné přímé i nepřímé podpory sportu v Písku. Zastupitelé se budou rovněž zabývat návrhem na veřejnoprávní smlouvu se spolkem Naděje.