„V průběhu roku  máme k dispozici  volnou částku kolem 350 milionů korun.  To znamená, že  pokud by to bylo nutné, jsme schopni  uhradit všechny úvěry města a ještě zbude na investice,“ uvedl Vojtěch Bubník (VPM), místostarosta odpovědný za finance města.
Právě splacení všech úvěrů byl jeden z návrhů, jak využít dočasně volné peníze. Další možností jsou investice na finančních nebo kapitálových trzích.  Každé investování nebo zvýšený profit však mohou  přinést i výraznou ztrátu.

„Pokud máme odvahu jít do spekulací, proč ne. Každý zastupitel by si však měl být vědom, že ne všechny peníze se musí vrátit, a  za své rozhodnutí nést odpovědnost,“ připomněl Vojtěch Bubník.

Město dosud zhodnocovalo volné peníze ukládáním do termínovaných vkladů a spořících účtů. Nejvhodnější vklady a účty  schvaluje místostarosta odpovědný za finance a předseda finančního výboru.

I pro další období se zastupitelé rozhodli neriskovat a město zůstane u konzervativního způsobu zhodnocování.