„Vzhledem k tomu, že jsme zachovali provoz a nijak ho neomezili, nemohli jsme ani žádat o žádné státní dotace. Nenechávali jsme doma ani zaměstnance, maximálně se vybírala dovolená. Během nouzového stavu jsme nevybírali jízdné a v souvislosti s uplatňováním mimořádných opatření nám naopak rostly náklady,“ odůvodnil ekonomický ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice Karel Coufal.

Společnost je oprávněna požádat si o navýšení v souvislosti s provozem, a tak se požadavkem zabývali písečtí zastupitelé na svém posledním jednání. Navýšení je ve výši 850 tisíc korun a jako kompenzaci navrhl provozovatel omezení provozu o letních prázdninách vyřazením jednoho autobusu z provozu, čímž by došlo k úspoře ve výši 112 tisíc korun.

Starý železniční most v Červené nad Vltavou.
Kdo postaví nový železniční most za téměř půl miliardy?

„Nejsem pro zrušení autobusu přes léto a navrhuji navýšení o celých 850 tisíc korun,“ zmínil zastupitel Josef Keclík s tím, že takové je i stanovisko dopravní komise. Zastupitelstvo města se přiklonilo ke stejnému názoru – vyřazení autobusu neschválilo, navýšení rozpočtu o 850 tisíc korun ano.