Komunisté zvednou ruku pro Jih III., TOP 09 pro Žižkova kasárna a ODS pro lesnickou školu. I tak může dopadnout dnešní hlasování. Sociální demokraté společný postup neplánují. Hrozí, že žádná ze tří navržených lokalit pro nový plavecký bazén nezíská potřebnou většinu hlasů.

„Toho se obávám. Pak bychom ale nechali rozhodování až na novém zastupitelstvu po volbách na podzim," řekl včera starosta města Ondřej Veselý.

Největší šanci dnes má lokalita pod lesnickou školou, kterou podpoří klub ODS, starosta i místostarosta Vojtěch Bubník (VPM). „Z navržených možností jsem jednoznačně pro prostor pod lesnickou školou, i když je tohoto místa škoda, původně sem totiž byla vyprojektována  všesportovní hala. Ale je to jediná reálná možnost ze tří návrhů," vyjádřil svůj názor Vojtěch Bubník, místostarosta Písku  za VPM.

Jiřímu Lejčarovi (KSČM) by se zamlouval bazén  u sídliště Jih. „Je to ale v blízkosti frekventované přeložky a navíc město by muselo vykoupit pozemky, což by stavbu prodražilo. Nejsem pevně rozhodnut," řekl Jiří Lejčar. Jeho kolega z klubu Karel Vodička prosazuje právě Jih III.

Místostarosta za TOP 09 Josef Knot vyzývá k respektování výsledků ankety. „Je nyní na zastupitelstvu, aby potvrdilo výběr lokality. Od počátku jsem přesvědčen, že areál bývalých Žižkových kasáren je příhodným místem," uvedl Josef Knot. V kasárnách je ale problém s vlastnictvím pozemků. „Po úterním jednání 
s Žižkov Centre jsem skeptický, že by se povedlo spor rychle vyřešit," řekl starosta.  Zastupitelé jednají dnes od 13 hodin.

Vedle toho je na programu rozpočtový výhled na léta 2015 až 2018. „Rozpočtový výhled přináší městu především výrazné zkvalitnění řízení hospodaření a  celkově stabilní finanční situaci a usnadňuje jednání o úvěrech s peněžními ústavy a s fondy o mimořádné účelové dotace," připomněl Vojtěch Bubník, místostarosta odpovědný za hospodaření města.

Členům zastupitelstva bude předložen  návrh na poskytnutí  mimořádného finančního daru ve výši 250 tisíc korun pro  TJ Sokol Písek – oddíl házené. „Funkcionáři oddílu stojí opět před rozhodnutím, zda podat přihlášku do soutěže Interliga. Termín je do 31. května a do té doby musíme mít garanci na pokrytí 1,5 milionu korun nákladů," uvedl v žádosti pro město Rudolf Žaba, předseda oddílu házené TJ Sokol Písek.

Na jaře loňského roku zastupitelé souhlasili s tím, aby město podpořilo oddíl házené částkou 250 tisíc korun.

Písečtí zastupitelé se dnes budou rovněž zabývat finančním podílem města na obnově kulturních památek v rámci programu regenerace, záměry prodeje majetku města a prodejem bytů.

Firma, která staví domy pod Lesním hřbitovem, požádala o změnu názvu ulice. Letopisecká komise navrhla pojmenování Pod Horami. Přejmenování usnadňuje  fakt, že zde dosud nikdo nebydlí.

Program jednání zastupitelstva:

1)         a)         Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

b)         Schválení programu jednání

2)                  Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018

3)                  Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny

4)                  Informace o čerpání finančních příspěvků na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2013

5)                  Návrh na poskytnutí finančního daru pro TJ Sokol Písek – oddíl házené žen

6)                  Schválení finančních podílů města na obnově kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 2014

7)                  Změna obsahu zakladatelských listin společností Městské služby Písek s. r. o., Lesy města Písku s. r. o. a Veřejné služby Písek s. r. o.

8)                  Konečné schválení majetkových smluv

9)                  Záměry prodeje majetku města

10)              Dispozice s majetkem města

11)              Prodej bytů

12)              Návrh změny pravidel prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti

13)              Informace o výsledku ankety – lokalita pro nový plavecký bazén

14)              Návrh na pojmenování ulice ve městě

15)              Informace z jednání výborů zastupitelstva města

16)              Kontrola plnění usnesení

17)              Různé, interpelace

18) Závěr