Pro zastupitele se měsíční odměna zvýší z 266 korun na 280 korun, pro člena výboru naroste odměna z 542 korun na 570 korun a pro předsedu výboru z 836 na 880 korun. K tomu se ještě připočítává příplatek podle počtu obyvatel, který v případě Čimelic činí 180 korun.
„Při zastávání více funkcí dostane pouze odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší částka," vysvětlil starosta obce Vladimír Pánek.

Kromě zmíněných odměn se zastupitelé zabývali také tím, že i členové sociální, stavební a kulturní komise by měli nějaký honorář pobírat. Zatím to tak není.

Do příštího jednání zastupitelů má starosta připravit konkrétní návrhy na tyto odměny, které by pak měli zastupitelé schválit.