Chyšecký zastupitel Ladislav Štván může být spokojen. Na posledním zasedání se přimlouval za to, aby zastupitelé dostávali zápisy z rady obce. Důvodem je zlepšení informovanosti. Možnost nahlédnout na úřadě do zápisů z rady mu z časových důvodů nevyhovuje.

Starosta Miroslav Maksa potvrdil, že novinku chystají. „Zastupitelé budou jako podklady pro zasedání dostávat usnesení rady. Nevidím problém v tom, aby to bylo už pro nejbližší zasedání," řekl.

V praxi to bude znamenat, že zastupitelé obdrží usnesení z rady obce, které se konaly mezi posledním zasedání a tím, které je na programu. „Samozřejmě jsem za to rád. Už jsme o tom několikrát mluvili a nyní se to povedlo," komentoval Ladislav Štván.


Na posledním zasedání byla k informovanosti zastupitelů zhruba dvacetiminutová diskuze.

Miroslav Maksa tehdy řekl, že není příznivcem toho, aby se zápisy z rady rozesílaly en bloc. Ty si mohou zastupitelé prostudovat na obecním úřadě. „Pokud máte zájem, tak přijdete a zápisy z rady si pročtete," řekl zastupitelům Miroslav Maksa s tím, že i na zasedání se mohou ptát na cokoliv.
Podle Ladislava Štvána je problém časový. Lepší by podle něj bylo, kdyby zápis dostal na e-mail a ve volnu si ho pročetl.

Radní Marek Hadrbolec požadavek Ladislava Štvána chápal. „Myslím, že by zastupitelé měli informace dostávat. Jsme vlastně na stejné lodi. Zastávám názor, byť se mnou pan starosta nebude souhlasit, aby informace dostávali. Kdybych byl na druhé straně, také bych je chtěl," uvedl a dodal, že to bude ku prospěchu věci. Třeba proto, že se kvůli neznalosti nebudou zbytečně prodlužovat diskuze na zastupitelstvu.

Ladislav Štván argumentoval příkladem ze Sepekova. Tam mají na zastupitelstvu na programu zprávu o činnosti rady obce. Dodal, že v Sepekově je zápis z jednání rady součástí podkladů pro zastupitelstvo. „Všichni zastupitelé vědí, co se v jejich vesnici děje," řekl. Právě neinformovaností podle něho vznikají mezi lidmi drby a fámy.

I zastupitel Jiří Pešička se k rozesílání zápisu přimlouval. Pro informaci se na posledním jednání ptal zastupitelů, kdo by chtěl zápisy zasílat. Kdyby se hlasovalo oficiálně, bod by prošel.

Podpořil by ho také Jan Málek. „Materiály musí mít vypovídající hodnotu, jinak to nemá význam," podotkl.

Rozesílat usnesení znamená mít mezi sebou důvěru. Marek Hadrbolec totiž apeloval na to, že dokument musí zůstat jen pro zastupitele, nikoliv ho šířit dál. Samotných informací se to pochopitelně netýká.

Miroslav Maksa se připojil, že rada je – na rozdíl od zastupitelstva – neveřejná. Projednávají se na ní i informace, jejichž zveřejnění odporuje například zákonu o ochraně osobních údajů.