Ale neschválili ji, aby nebyli do budoucna svázaní udržitelností dotace. Ta by mohla činit až šedesát procent uznatelných nákladů. Podle starostky Martiny Mikšíčkové se jednalo o cenu bez laviček a dalšího mobiliáře. Zastupitelé se nakonec rozhodli, že si udělají úpravy parčíku sami a za méně peněz.