„Na programu budou například informace o zasíťování stavebních parcel, o tom, jak pokračuje schválení územního plánu a výměna zastaralých svítidel za moderní, které by měly přinést úsporu," uvedl starosta Vladimír Bouček. Zastupitelé by se dále měli také vrátit k projednání způsobu likvidace biologického odpadu.

Zodpovědně vyplněných dotazníků na téma likvidace odpadů, které lidé dostali do schránky, se vrátilo na obecní úřad 104. Podle většiny z nich se ukázalo, že lidé domovní odpad třídí, polovina je o třídění dobře informovaná a že o tom, jak mají správně třídit biologický odpad, budou chtít lidé od obce leták, ve kterém bude jasně uvedeno, co mohou do popelnic dávat. Ukázalo se, že nejvíce třídí ti, kteří mají nádoby na tříděný odpad blízko.