Jako krajně neseriózní označuje zastupitel Miroslav Doubek (Svobodní) postup provozovatele kavárny Harlekýn v Domě kultury Milevsko Ladislava Benduly. Podnikatel nejprve souhlasil s podmínkami, které mu v nájemní smlouvě stanovilo město, nakonec smlouvu, jejíž součástí například bylo zvýšení nájmu, nepodepsal. (Deník, 22. února).

„V rámci řešení smírem, na základě dohody mezi Ladislavem Bendulou a ředitelem Domu kultury Milevsko, rada města vypsala výběrové řízení přímo pro pana Bendulu. Byl jsem členem výběrové komise a se 'skřípěním zubů' jsem akceptoval toto nestandardní omezení konkurence. Pan Bendula se všemi podmínkami souhlasil. Pokud následně nepodepsal předloženou smlouvu, je tento postup krajně neseriózní,“ komentoval problém Miroslav Doubek.

Město tak podle něj udělalo vstřícný krok, ale  Bendula ho nevyužil. V dopise, který dorazil do redakce, si Bendula postěžoval na to, že všechny  politické strany měly ve volebním programu podporu  podnikání, což ale nenaplňují, naopak „podnikatelům berou“. „Jsem přesvědčen, že jsem za těch šest let neudělal nic špatného, ba naopak, vždy mi záleželo na spokojenosti zákazníka,“ řekl Ladislav Bendula.               

S prací a podnikáním Ladislava Benduly je spokojený zastupitel Lubomír Šrámek (TOP 09). „Podle mých zkušeností funguje kavárna Harlekýn na výborné úrovni,“ řekl zastupitel.

„Zvláště v dnešní době ekonomické recese by si město mělo vážit takových nájemců a provozovatelů, s jejichž službami jsou občané spokojeni.  Nemohu přesně posoudit, kde vznikl problém a kdo v něm hrál jakou roli, ale každopádně by byla škoda pro všechny návštěvníky kavárny, kdyby současný nájemce musel ukončit svou činnost v prostorách domu kultury,“ řekl Deníku Lubomír Šrámek.

Provozovatel Bendula tvrdí, že má na pronájem prostor stále platnou smlouvu na deset let, a to až do roku 2018. Podle ředitele domu kultury Víta Kratochvíla ale Bendula využívá prostory neoprávněně. Spor tak rozhodne soud, jak Deník informoval  6. března. 

„Příčinou samotné žaloby na soudní vyklizení prostor bylo nepodepsání nové smlouvy ze strany nájemce, jejíž parametry nájemce přitom původně s domem kultury v předběžné dohodě podepsal a v následně vyhlášeném záměru na pronájem nebytových prostor s nimi bezvýhradně souhlasil. Jím zmiňovaná smlouva z roku 2008 je absolutně neplatná, je v rozporu se zákonem o obcích,“ uvedl Deníku ředitel domu kultury Vít Kratochvíl.

Problém mezi současným nájemcem Ladislavem Bendulou a Domem kultury Milevsko začal před rokem. Tehdy ředitel DK Vít Kratochvíl upozornil radní na to, že sjednané nájemné je pro město nevýhodné. Dlouhá jednání vedla k tomu, že radní vyhlásili výběrové řízení přímo pro Ladislava Bendulu. Ten s podmínkami souhlasil, ale nakonec nájemní smlouvu nepodepsal. Radní tak na začátku března vyhlásili nový záměr na pronájem prostor v domě kultury, který je stále aktuální.

Podmínky pronájmu zůstávají stejné, jaké město Milevsko nabízelo Ladislavu Bendulovi. Roční nájemné dvě stě tisíc korun, exkluzivita omezena deseti akcemi ročně či nájemné sjednané na dva roky a poté přecházející na dobu neurčitou.