Město  několik let usiluje o to, aby se ve výběrovém řízení stalo pořadatelem  konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo národního zahájení  Mezinárodního dne památek a sídel. Zájem o to byl zejména v loňském roce, kdy  Písek slavil  výročí první dochované písemné  zmínky o městě.

„Vyšlo to ale až letos  a  v Písku se ve dnech 3. až 5. dubna bude konat  XXIV. konference Sdružení  historických sídel Čech, Moravy a Slezska, tentokrát na téma Památky bez bariér. Poprvé se konference v Písku uskutečnila v roce 1999 na téma Barva a detail v architektuře," připomněla Edita Kučerová z odboru školství a kultury  Městského úřadu v Písku.

Na programu setkání zástupců historických sídel budou přednášky, moderované diskuze, semináře a workshopy. Pracovníci Národního památkového ústavu, architekti, majitelé památek i zástupci neziskových organizací budou diskutovat a hledat  společně odpovědi na otázky, jaké mají památky v ČR bariéry, jak mohou být přístupné i pro handicapované  návštěvníky nebo zda se s historickým předmětem mohou  seznámit  i lidé, kteří špatně vidí nebo nevidí vůbec.

Jednu z odpovědí na poslední otázku může dát výstava,  která bude součástí doprovodného programu konference a bude určena  také pro  veřejnost. V jedné z Malých výstavních síní muzea  bude instalována výstava Praha haptická.

„Zahrnuje třináct modelů architektonických ikon hlavního města  pro nevidomé. Je to například Hrad, Anežský klášter, letohrádek sv. Anny, Národní divadlo, Müllerova vila, Veletržní palác nebo Tančící dům.  Tvůrci jsou studenti  Fakulty architektury ČVUT,"  uvedl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea, které je spolupořadatelem doprovodného programu  ke konferenci  Sdružení historických sídel v Písku.

Čtyři modely  budou k dispozici  pro účastníky konference v místě jejího konání v kulturním domě.

Součástí doprovodného programu je také výjimečná událost. Účastníci konference a veřejnost uvidí v Malých výstavních síních muzea  dotykový model relikviáře sv. Maura.

„Originál a kopie jsou uloženy na státním hradu a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Originál je historickou památkou nevyčíslitelné hodnoty. Po korunovačních klenotech jde o druhou nejcennější movitou památku na území České republiky," doplnil Jan Kouba, etnograf Prácheňského muzea v Písku.
V Prácheňském muzeu bude  od čtvrtka 3. dubna do pátku 5. dubna vystaven  Dotekový model relikviáře sv. Maura ve skutečné velikosti , takže se s ním mohou seznámit i nevidomí. Radost budou mít určitě  také děti, protože jim nikdo nebude bránit, aby se  modelu relikviáře dotýkaly.

Model vzácné památky si mohou prohlédnout i handicapovaní návštěvníci, protože Malé síně, kde bude vystaven, jsou v přízemí Prácheňského muzea. Půjde tedy o praktickou ukázku toho, že kulturní dědictví  může sloužit  i nevidomým a jinak handicapovaným  lidem.

Účastníci konference  Sdružení historických sídel  Čech, Moravy a Slezska budou mít příležitost  poznat památky Písku a okolí.

„Na konferenci budou letos poprvé vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2013. Odměnu ve výši sto tisíc korun získá nejlepší projekt obnovené nemovité památky  v České republice," uvedla Edita Kučerová.