Do rozpočtu roku 2014 se sice nedostala, to ale nemusí znamenat, že by město autobusovou zastávku v ulici 5. května, po které lidé volají už mnoho let, nemohlo příští rok vybudovat. Na středečním zasedání, kde zastupitelé schválili rozpočet, se  o zastávku zajímal obyvatel města, důchodce Jiří Koliha.

„Jiří Ira a Vladimír Filip z domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května bojují  o zastávku. Pan Ira mě poprosil, abych to tady sdělil s tím, že už byl snad jedenáctkrát na úřadě a několikrát za starostou a místostarostou. Všichni slíbili, že se to hne, že tam zastávka vznikne. Bohužel, do dnešního dne jenom sliby a ze strany rady města žádná naděje,"  řekl na zasedání zastupitelů Jiří Koliha.

Podle slov místostarosty Martina Třeštíka město hledá řešení, které bude finančně natolik nenáročné, že nebude problém zastávku vybudovat kdykoliv. „Ve chvíli, kdy řešení najdeme, tak to rozpočtová změna snadno vyřeší," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.
Lubomír Šrámek, který je předsedou dopravní komise, připomněl, že obyvatelé dvou přilehlých obytných domů sepsali proti zastávce petici.

„Tím se to trochu zastavilo," podotkl Lubomír Šrámek. „Obyvatelé z těchto dvou domů měli připomínky ne úplně k zastávce, ale k přístupům, které byly zakreslené ve studii. Doporučili jsme s nimi jednat a navrhnout další řešení. Vedoucího odboru dopravy jsme požádali, aby co nejdříve svolal  schůzku, abychom se k něčemu dostali," dodal Lubomír Šrámek. Termín je podle jeho slov hned po Novém roce.


Lubomír Šrámek považuje za důležité zastávku posunout dál. „Myslíme si, že tam má smysl. Není to jenom zastávka, jsou to i dopravní úpravy, které zpomalí vozidla, která vyjíždí do města ve směru od Velké," vysvětlil předseda dopravní komise, který doufá, že se vybudování zastávky  příští rok podaří.

Jak řekl, mrzí ho, že se lidé postavili proti zastávce. „Důvody můžu trochu chápat, ale zdá se mi zbytečné, že lidé proti tomu vystoupili tak ostře a razantně," dodal předseda Šrámek.

Podle Jiřího  Indry a Vladimíra Filipa  by postavení zastávky například usnadnilo život starých lidí, kteří tu žijí. „Nejbližší zastávka je až na autobusovém nádraží pod náměstím a přitom kolem nás v ulici 5. května jezdí prázdné autobusy, které nikoho nesvezou," zdůraznili před časem senioři Ira s Filipem.

Na rozdíl od zastávky v ulici 5. května je v rozpočtu například zařazena kompletní oprava sítí a komunikace ve Švermově ulici. To bude nejnáročnější akce příštího roku. Vyjde na patnáct milionů korun. Město první etapu letos nestihlo udělat, i když ji plánovalo. „Práce jsou rozděleny do tří etap. Ta první  začíná v ulici 5. května, vede podél radnice až k Úzké ulici a měla by se  uskutečnit v roce 2014. Na rok 2015 v součinnosti s Jihočeským krajem předpokládáme současné udělání druhé a třetí etapy, tedy od křižovatky s Úzkou ulicí  až na konec zástavby," popsal místostarosta Martin Třeštík, který považuje neuskutečnění opravy v letošním roce za neúspěch.

Švermova ulice je totiž z pohledu kanalizačního systému nejslabším místem ve městě. Lidi, kteří tu bydlí, trápí zápach z kanalizace a při větších deštích zatopené sklepy.

Podle vedoucího odboru investic a správy majetku Tomáše Smrčiny projektant odevzdal dokumentaci tento týden. „V lednu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele," řekl vedoucí odboru Tomáš Smrčina.

Dalšími důležitými akcemi příštího roku bude zateplení 2. ZŠ J. A. Komenského nebo dokončení rekonstrukce trávníku na letním stadionu.