Jak společnost ZEVO Písek informovala, podala loni v září podruhé dokumentaci k posouzení vlivů zamýšlené stavby na životní prostředí. „Vypořádávali jsme v ní připomínky, které se vztahovaly zejména k dopravě, k výšce komína nebo dostupnosti odpadů pro samotné zařízení," uvádí zástupci společnosti v tiskové zprávě s tím, že letos v březnu Ministerstvo životního prostředí dokumentaci vrátilo zpět s požadavkem na doplnění a přepracování některých částí. Věcné připomínky a požadavky vzešly z připomínkového řízení.

Písek plánuje spolu s městem Strakonice vybudovat ZEVO s kapacitou maximálně 50 tisíc tun energeticky využitelného odpadu ročně. Zařízení by mělo stát v blízkosti Teplárny Písek, která by využívala odpadní teplo, které vznikne při spalování odpadu, jako jeden ze svých zdrojů pro centrální zásobování teplem. Zájem o využití ZEVO mají podle společnosti i okolní města, která již s Pískem podepsala memorandum o spolupráci. Od roku 2030 již totiž nebude možné odpad ukládat na skládku a obce musí zajistit jiný způsob jeho likvidace.

Zahrada, na které někdo zastřelil psa.
Mladou fenku někdo zastřelil na zahradě na sídlišti Portyč. Rodina žádá o pomoc

Náklady na vybudování zařízení na energetické využití odpadu by se měly pohybovat kolem dvou miliard korun. Loni v květnu získal projekt píseckého ZEVO dotaci ve výši 1,3 miliardy korun z programu HEAT Modernizačního fondu. Dotace může pokrýt až 61 % z celkových investičních nákladů.

Jak se píše v aktuální tiskové zprávě, zařízení pro energetické využití odpadu je navrženo s ohledem na specifika daného místa provozu a propojení zařízení s odpadovou i energetickou infrastrukturou. Autoři studie proveditelnosti a technického návrhu ZEVO Písek vycházeli ze švýcarského ZEVO KVA Horgen, jednoho z nejmodernějších na světě, zároveň čerpali informace i z nejmodernějšího českého ZEVO Chotíkov.