Jak už Deník informoval, nejdiskutovanějším bodem bylo chystané vybudování dvou retenčních nádrží na Jehnědském potoce u osady Mlaka, proti kterému protestuje skupina místních. I přes to dali zastupitelé záměru zelenou.

Debatovalo se také o úpravách lokality U Vodáka, kde naopak město ustoupilo nátlaku veřejnosti, která se ke studii stavěla vesměs negativně. Dorazilo devadesát osm písemných vyjádření, většinou odmítavých. „Vzhledem k připomínkám obyvatel bude zásah do lokality minimální,“ konstatoval místostarosta Písku Ondřej Veselý.

Chystá se obnova a doplnění laviček, úprava vstupu do rybníku Bašta pomocí písku, zastřešení kontejnerů na tříděný odpad a pravidelné sečení dva až třikrát ročně. Ohniště, které zde bylo, Lesy města Písku zrušily.

Na začátku roku byly rybníky Beran, Tichávek a Trubka, které jsou majetkem města, převedeny ze správy rybářů pod Lesy města Písku. Nyní se tak stalo i v případě rybníku Bašta.