Město totiž žádá o dotaci na počítačové vybavení. „Toho by se to týkalo nejvíc. Počítače bychom stejně měli," poznamenal k žádosti o dotaci starosta Zdeněk Herout.

Pokud by město bylo úspěšné, také  by pořídilo elektronickou úřední desku, skenovací linku a elektronickou pokladnu. „Elektronická pokladna je zařízení, pomocí nějž zaplatíte třeba pokutu městské policii a nemusíte být v kontaktu  s úředníkem. Vyřídíte to třeba v sobotu nebo v neděli," vysvětlil starosta.

Elektronická úřední deska stojí okolo sedmi set tisíc korun a například elektronická pokladna čtyři sta tisíc korun. „Jsou to zařízení, která bychom si bez dotačního programu pravděpodobně nepořídili," poznamenal místostarosta Martin Třeštík.

Vše by dohromady stálo okolo šesti milionů korun, spoluúčast města by byla patnáct procent.