Mateřinky chystají zápis na 2. a 3. května vždy od 13 do 17 hodin. „Pro děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, tedy předškolní děti, je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují,“ informovala Alena Kalinová z oddělení školství, mládeže a tělovýchovy MÚ Písek.

Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2015, které nyní mateřskou školu nenavštěvují.

„Děti s vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole v Písku,“ doplnila Alena Kalinová.