Každý příchozí žáček se kouzlem proměnil v kapitána lodě. Vyzkoušel si, jak se taková loď, navíc obklopená žraloky, řídí. Každý správný námořník dostal čepici, na moři splnil řadu úkolů a překonal různě obtížné překážky. A nebo také objevil dobře ukrytý pirátský poklad.

Za každý splněný úkol děti získaly čokoládové zlaťáky, které si ukládaly do taštiček, vyrobených našimi žáky. Budoucí žáčci i jejich rodiče se při celé akci výborně bavili. Jsme rádi, že se všem zúčastněným u nás velmi líbilo a děkujeme rodičům, že si vybrali právě naši školu. Celkem bylo zapsáno 48 budoucích prvňáčků, odklad školní docházky zatím zvažuje 9 rodičů.

Hana Hynoušová