Neumí Renata Skronská komunikovat? Podle zaměstnanců je to nesmysl. Proto se otevřeným dopisem obracejí na zastupitele.

"Obracíme se na vás s žádostí o zvážení rozhodnutí správní rady odvolat ředitelku galerie Sladovna Písek Renatu Skronskou. Jako součást týmu zaměstnanců Sladovny jsme v každodenním kontaktu s paní ředitelkou a máme tedy možnost vidět její svědomitý, odpovědný a precizní přístup k práci," uvádějí v dopise zaměstnanci.

"Nemůžeme se ztotožnit s argumenty správní rady. Naopak si myslíme, že vzrůstající návštěvnost Sladovny a zpětná vazba spokojených návštěvníků dokazují kvalitně odvedenou práci vedení galerie," reagují na odvolání ředitelky pracovníci Sladovny.

"I argument, že paní ředitelka špatně komunikuje – nebo dokonce komunikovat odmítá – je v rozporu s našimi zkušenostmi. Tento názor podle nás zastávají hlavně osoby, které za poslední půlrok nebyly ve Sladovně ani na vernisáži, ani na výstavě, koncertě, besedě či workshopu. Rádi bychom tímto vyjádřili paní ředitelce plnou podporu," vysvětlují zaměstanci.

Správní rada odvolala Renatu Skronskou z funkce 11. ledna, důvodem bylo hlavně neschválení rozpočtu na rok 2012, jako další důvody uvádí správní rada špatnou komunikaci či vysoké náklady na reprezentaci. Podle Skronské je odvolání neplatné.

Celý text dopisu:

Vážení zastupitelé města Písku,
Obracíme se na vás s žádostí o zvážení rozhodnutí správní rady odvolat ředitelku galerie Sladovna Písek ing. Renatu Skronskou.
Jako součást týmu zaměstnanců Sladovny jsme v každodenním kontaktu s paní ředitelkou a máme tedy možnost vidět její svědomitý, odpovědný a precizní přístup k práci. Nemůžeme se ztotožnit s argumenty správní rady. Naopak si myslíme, že vzrůstající návštěvnost Sladovny a zpětná vazba spokojených návštěvníků dokazují kvalitně odvedenou práci vedení galerie.

I argument, že paní ředitelka špatně komunikuje – nebo dokonce komunikovat odmítá – je v rozporu s našimi zkušenostmi. Tento názor podle nás zastávají hlavně osoby, které za poslední půlrok nebyly ve Sladovně ani na vernisáži, ani na výstavě, koncertě, besedě či workshopu.
Rádi bychom tímto vyjádřili paní ředitelce plnou podporu.

Tým zaměstnanců galerie Sladovna Písek