Šlo o historicky druhé zasedání žákovského zastupitelstva. První se konalo před rokem. V úvodní prezentaci mladé zastupitele seznámila Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury, který akci organizoval, s fungováním veřejné správy a s jednacím řádem. Starostka Eva Vanžurová zrekapitulovala výsledky loňského žákovského zastupitelstva včetně aktuálního stavu schválených návrhů. Pak už došlo na připravené body k jednání.

„Smyslem akce je dát starším žákům prostor pro vyjádření jejich požadavků směrem k vedení města. Většina nápadů byla velmi zajímavá, některé bude možné realizovat už v příštím roce, jiné si vyžádají ještě projednání v zastupitelstvu města. Přítomnost řádných zastupitelů, letos nás tu bylo dvanáct, přidává celé akci na vážnosti a děti mohou mít jistotu, že to není jenom hra,“ říká starostka Eva Vanžurová.

Mladí zastupitelé měli možnost poznat na vlastní kůži, že řízení města, rozhodování a s tím spojená zodpovědnost, nejsou nic jednoduchého. „Vyzkoušeli si, jak přednést důvodovou zprávu a argumentačně ji podpořit, jak předkládat návrhy usnesení i protinávrhy. Díky tomu se také učí kultivovat svůj projev při vystupování na veřejnosti,“ doplňuje Marie Cibulková. „Potěšilo mě, že děti byly ze svých škol na akci velmi dobře připravené.“

Také podle místostarosty Ondřeje Veselého byla většina projednávaných bodů dobře připravená a realizovatelná. „Za naprosto úžasný považuji nápad na Maraton přání a Maraton pro město předložený zastupitelkou ze ZŠ Edvarda Beneše. Co víc si přát, než aby se děti a mládež začali více zajímat o věci veřejné,“ dodává místostarosta.

Maraton přání a Maraton pro město, jejichž pořádání žákovské zastupitelstvo podpořilo, jsou akce, které mají motivovat žáky a studenty ke spoluvytváření hezkého prostředí ve městě a poskytnout jim možnost, jak vyjádřit názor, co by se v Písku mělo změnit. Mladí lidé by si na oplátku za splněná přání vzali na starosti okolí školy a aktivně by zde dohlíželi na pořádek. „Nápad jsme si přivezli z Masarykovy školy v Blatné, se kterou dlouhodobě spolupracujeme,“ vysvětlila Karolína Kozáková, žákyně deváté třídy ZŠ E. Beneše.

Irena Malotová