Bylo tu jen několik jabloní, které neplodily, a pařezy. Dneska část zahrady 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko zdobí nová venkovní ekologická učebna. Milevští ji slavnostně otevřeli ve středu odpoledne.

„Tady to je katedra," ukazuje na dřevěný pultík učitelka přírodopisu, zeměpisu a   pěstitelských prací Lenka Hlavínová, která je velmi spokojená s tím, jak učebna vypadá. „Doufám, že ji budeme hodně využívat a dětem něco dá a bude to pro ně lepší zážitek než sedět vevnitř," přeje si  učitelka Hlavínová.

Autorkou projektu na přeměnu školní zahrady je architektka Naděžda Žaludová. K návrhu učebny ji inspirovala hra. „Základem celé učebny je poznávací cesta s jednotlivými zastaveními na ekologických biotopech. Je už na samotných dětech a učitelích, jaký příběh k tomu vymyslí," vysvětluje Naděžda Žaludová. V učebně nechybí tabule s obrázky rostlin, tabulky k jednotlivým dřevinám nebo rybníček, byť nenapuštěný.

„Chtěli jsme, aby se zahrada dala využívat, aby byla pro děti něco platná," říká ředitelka školy Vítězslava Heroutová, proč se rozhodli učebnu vybudovat. „Toužili jsme po ní několik let a zároveň jsme chtěli změnit zahradu, takže jsme to spojili," doplňuje ředitelka, která si výsledek velmi pochvaluje.  Překvapil ji.

Škola počítá i s dalšími úpravami rozlehlé školní zahrady. „Projekt je rozsáhlý. Budeme upravovat velké přestávkové plochy, které jsou z betonových dlaždic. Dneska má škola o polovinu žáků méně než v době, kdy praskala ve švech. Betonovou plochu budeme zmenšovat, zasejeme tam trávu a také plánujeme vytvořit bylinkový záhonek," popisuje ředitelka Vítězslava Heroutová.

Ve školní zahradě také zmenší plochy, které osazují. „V takto malém počtu hodin pracovní činnosti, které jsou na celé škole tři do týdne, to děti nezvládají," vysvětluje ředitelka.

Novou učebnu budou využívat žáci prvního i druhého stupně. Učit se tu budou přírodopis, zeměpis nebo i hudební výchovu. „Dětem z prvního stupně může učebna sloužit i ráno před výukou, aby se poznaly a navázaly vztahy. Nebudou sedět ve třídě, budou venku," pochvaluje si učitelka Lenka Hlavínová.