V České republice získal program Ekoškola nejvyšší ocenění v kategorii VZDĚLÁNÍ za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN. Program je v České republice díky vzdělávacímu centru TEREZA otevřen školám již 24 let. Aktuálně je do něj zapojeno 7000 dětí a učitelů v rámci ekotýmů, 104 000 dětí v rámci celoročních aktivit a 400 mateřských, základních a středních škol.

Každý rok mají školy možnost získat mezinárodní certifikaci bronzového, stříbrného nebo zeleného stupně, která platí tři roky. V letošním roce získalo nejvyšší zelenou certifikaci osm škol poprvé a dalších 35 škol tuto certifikaci obhájilo.

A jednou z těchto škol je právě Základní škola v Chyškách. Letos jsme zelenou certifikaci obhájili popáté. Společně jsme v letošním školním roce uspořádali řadu aktivit. Zapojili jsme se do akce Otoč knihu a do Kampaně obyčejného hrdinství. Oslavili jsme Den Ekoškol kvízem Co víš o Ekoškole a programem pro spolužáky o Sedmi krocích Ekoškoly. Analyzovali jsme naši školu v oblasti Šetrný spotřebitel. Připravili jsme pro žáky prvního stupně výukový program o třídění odpadu. Připomněli jsme si Den vody a Den Země.

„V dětech klíčí spousta nápadů, jak zlepšit svět kolem sebe. Díky programu Ekoškola mohou být lépe slyšet a pomáhat svým školám i okolí k udržitelnosti,“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí, který byl přítomen při slavnostním udělování certifikací.

Program Ekoškola vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Karolina Tvrdíková, koordinátorka EVVO