Soukromá ZŠ Fazole funguje v Písku šestým rokem. Navázala na déle existující mateřskou školu. Filozofie Montessori vychází z toho, že člověk potřebuje věci aktivně zažívat a tvořit, nestačí jen poslouchat, jak nastínila spoluzakladatelka písecké Fazole Barbora Brosková. „Proto pracujeme s pomůckami, u kterých děti využívají všechny své smysly,“ podotkla s tím, že právě na různých výukových pomůckách je tento pedagogický směr založen. Nejde o klasické vzdělávání typu učitel mluví, žák poslouchá. „My spíš dáváme dětem návod, jak se k vědomostem dostat,“ shrnula.

Rodiče určitě napadne otázka, zda je tento alternativní druh školy vhodný pro každé dítě. „Pro někoho je vhodnější, pro někoho méně. Hodně to vychází také z výchovy dítěte. Pokud je vychováváno k samostatnosti, bude mu to vyhovovat. Bezpodmínečná je každopádně spolupráce a podpora rodičů,“ uvedla majitelka a spoluzakladatelka školy. Jak s nadsázkou doplnil třídní učitel prvních ročníků Jan Gabriel, Montessori vzdělávání je vhodné pro každé dítě, nicméně ne pro každého rodiče. „Tím, že dítě nedonese denně domů známky, je zpětná vazba rodičům déletrvající, což nemusí každému vyhovovat,“ doplnil pedagog, který do písecké Fazole nastoupil po více než desetileté praxi na jiné Montessori škole.

V Písku v současné době fungují dvě třídy, resp. dvě trojročí. Do první skupiny chodí žáci 1. až 3. ročníku, do druhé žáci 4. až 6. ročníku. Do budoucna je v plánu otevření také posledního trojročí. Škola přijímá po domluvě i děti do vyšších ročníků, nicméně prioritně prvňáčky, kteří budou mít zápis pro příští školní rok 26. dubna. „Je třeba si uvědomit, že čím je dítě starší, tím je složitější, aby si na tento systém zvyklo,“ poznamenala Barbora Brosková. Pokud tedy rodiče uvažují o alternativním vzdělávání, měli by to podle ní začít řešit co nejdřív.

Výuka v Montessori škole může působit hodně benevolentně. Přístup k žákům je jiný, než na klasických školách. Mají učební plány, které musí dodržovat, nicméně si sami určují, kdy a čemu se chtějí věnovat. „My jim pouze prezentujeme novou látku, představujeme pomůcky a doporučujeme, jakým směrem by se měli ubírat, ale je na nich, co přesně si vyberou a na které pomůcce si danou látku budou procvičovat. Touha po vzdělání je v každém z nás a my se ji v dětech jen snažíme podpořit. Zároveň je však nutné říci, že respektujeme plány rámcového vzdělávacího programu ČR, což znamená, že naše děti musí na konci třetího, pátého či devátého ročníku splňovat stejnou úroveň očekávaných výstupů jako všechny ostatní děti základních škol v ČR,“ vysvětlila Barbora Brosková s tím, že za to se zaručují a to se také daří. „Před nedávnem nám jeden žák přešel na gymnázium, zúčastňujeme se různých soutěží a olympiád, kde se naše děti rozhodně neztratí,“ doplnila.

Stejně jako v jiných školách i tady platí, že každé dítě je jiné a podle toho je potřeba k nim tak přistupovat. „Montessori systém výuky nezaručuje, že ze čtyřkaře uděláme jedničkáře, ale na rozdíl od běžného způsobu výuky dbá na to, aby se mu učení nezprotivilo, aby nebyl ve stresu z toho, že zase dostane pětku, a aby se stále vzdělával rád,“ míní učitel Jan Gabriel s tím, že k dětem je především třeba přistupovat individuálně. „Někdo pracuje raději sám, a tak si vezme hluchátka a zaleze si ke stolku, jinému vyhovuje činnost ve skupině. Někdo je nejšťastnější, když může předávat vědomosti mladším dětem,“ popisuje.

ZŠ Fazole v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

Dřív nebo později čeká i žáky alternativních škol přechod ke klasickému školství. Někdy je to mezi prvním a druhým stupněm, jindy mezi základní a střední školou. Podle Jana Gabriela, který má z předchozího pracoviště zkušenosti i se staršími žáky, to děti zvládají dobře. „Když přijde osmá třída, začínají obvykle panikařit spíše rodiče,“ směje se. „Nemáme ambici dostat všechny děti na gymnázium, ale moje zkušenost je taková, že se všichni žáci vždy dostali tam, kam chtěli,“ poznamenal s tím, že je důležité dobře zvolit další směr. „Snažíme se žáky podporovat v tom, co jim jde a co je baví. To jim pomáhá se lépe "vyprofilovat", aby v deváté třídě už věděli, čemu se chtějí v budoucnu věnovat,“ dodal pedagog.

Základní škola přijímá také cizojazyčné děti. Angličtina se tady učí již od první třídy, nicméně výuka probíhá v češtině. Aktuálně školu navštěvuje i několik ukrajinsky mluvících dětí.

V současné době funguje v kraji kolem deseti škol s Montessori zaměřením. ZŠ Fazole je soukromá s měsíčním školným pro příští rok ve výši 6600 korun. Věnuje se mimo jiné také vzdělávání rodičů, na duben plánuje přednášku Respektovat a buď respektován. Dny otevřených dveří se ve škole sídlící v Karlově ulici konají 16. ledna a 7. února, nicméně rodiče jsou zde vítáni kdykoli po předchozí domluvě.