Lidé se podívají  na Písek  z výšky věže  děkanského kostela, ale i do podzemí města.  Příkladem  je stará městská vodárna a vodojem.  Prohlídka začne ve 14 hodin u malé vodní elektrárny na pravém břehu Otavy.

Ve Sladovně  většina  obyvatel i návštěvníků města už byla. „Tentokrát ale uvidí základní  kámen a skrytou skálu, na které stavba stojí, temné půdy, vlhká sklepení a další tajemná zákoutí. Prohlídky začínají  v 10, 11, 15 a  16 hodin," informovala Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek.

V 10.30 hodin se otevřou katolické kostely Narození Panny Marie, Povýšení sv. kříže  a sv. Václava. V sobotu odpoledne lze prohlídku kostela Narození Panny Marie spojit s výstupem na věž, termín je však nutné si rezervovat na www.pisek.eu," doplnila Edita Kučerová.
Dům  U Koulí u Putimské brány je po odstěhování základní umělecké školy  zatím prázdný,  v sobotu v době od   8 do 12 hodin bude mít veřejnost možnost prohlédnout  si přízemní vestibul, část zahrady, dvorek pod baštou a další místa.

V loňském roce byl mimořádný zájem  o Kronbergerův pavilon  v Komenského ulici postavený v roce 1840 kaplanem a katechetou píseckých škol Josefem Kronbergerem. První patro této zajímavé budovy využívá  Klub filatelistů. K vidění je zde mimo jiné nejstarší  písecká poštovní schránka nebo historické pohlednice.

Za prohlídku určitě stojí bohatě zdobené interiéry  bankovního domu   v Karlově ulici  postaveného v letech 1886 až 1888 městskou spořitelnou.       Z chodeb a ze schodiště je vidět zajímavá a citlivě  restaurovaná štuková výzdoba.

Od tohoto domu, který je       v majetku města,  je už jen pár desítek metrů k domu U Slona. Prohlídky ve skupinách začínají ve 14, 15, 16 a 17 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na rekonstrukci tohoto zajímavého  domu.

Pietní park u kostela  Nejsvětější Trojice je přístupný denně, ale tentokrát bude možnost podívat se  také do zvonice. Ta je mimo jiné zajímavá velkou náhrobní žulovou deskou, na níž je vytesán kříž a nářadí středověkých horníků: motyka, mlátek s topůrkem a dvě želízka (kladívka).

V kostele v době od 10 do 11 hodin  zahraje houslistka Minori Nakaune z japonské Hirošimy, která je velkou  obdivovatelkou a propagátorkou díla Otakara Ševčíka. Kostel nyní slouží k výstavám a koncertům.

Vojenský hřbitov u silnice  směrem na průmyslovou zónu a Čížovou je přístupný jen po domluvě s Městskými službami Písek. V sobotu si zájemci  mohou od 10 do 15 hodin pohlédnout hřbitov, kde je 352 samostatných hrobů a dvě společná pohřebiště.   Členové Vojenskohistorické společnost  připravili  také  malou výstavu k dějinám toto hřbitova. „V areálu je  vedle hrobů k vidění  pomník klečícího Génia odhalený v roce 1917. Přestavuje polonahou mužskou postavu klečící na  soklu, v jehož nároží jsou čtyři hlavy rakouských vojáků v polních čepicích. Génius se opírá o nahý meč," připomněl Martin Zeman z Vojenskohistorické společnosti Písek.

Druhou národní kulturní památkou po Kamenném mostě je v Písku Zemský hřebčinec. Pro zájemce zde připravili prohlídky s průvodcem v 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin. Areál byl postaven v roce 1902 a roku 2010 byl  prohlášen  národní kulturní památkou.
Den otevřených dveří má také Střední  zemědělská škola Písek, která si připomíná 145 let od založení Rolnické školy.